یخچال و فریزر دوقلو آاگ

1488184735_1028.jpg 8,690,000 تومان

یخچال و فریزر دو قلو آاگ A72710GNX0/S74010KDX0

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-دو-قلو-آاگ-a72710gnx0s74010kdx0

نمایشگر LCD بیرونی مجهز به دکمه های لمسی پیشرفته
کشوی فریرز MaxiBox برای نگهداری موثر اقلام بزرگ
درب با رویه استیل ضد زنگ ضد لک

افزودن به سبد خریدمقایسه
1-3.jpg 8,690,000 تومان

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNW0/S84020KMW0

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a72710gnwos84020kmwo
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x668 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال:۳۸۱ لیتر
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • رنگ سفید
افزودن به سبد خریدمقایسه
JPEG-Image-225-×-225-pixels-4.jpg 9,090,000 تومان

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNX0/S84020KMX0

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a72710gnx0s84020kmx0
 • مصرف انرژی A
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x658 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال، فریزر:۳۲ فوت
افزودن به سبد خریدمقایسه
image_view.php_.jpg 9,290,000 تومان

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A82700GNW0/S84025KMW0

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a82700gnw0s84025kmw0
 •  گنجایش یخچال: ۳۸۱ لیتر
 • فریزر: ۲۲۹ لیتر
 •  رنگ سفید
افزودن به سبد خریدمقایسه
freezer-aeg-a82700gnx0.jpg 9,690,000 تومان

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A82700GNX0/S84025KMX0

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a82700gnx0s84025kmx0
 • نمایشگر LCD
 • دستگیره استیل ضد زنگ
افزودن به سبد خریدمقایسه
1485434587710.jpg 17,290,000 تومان

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A92860GNX3/S93880KMX3

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a92860gnx3s93880kmx3
 • حجم داخلی فریزر ۲۳۶ لیتر
 • حجم یخچال آن ۳۲۴ لیتر
 • فریزر این دستگاه ۱۶ کیلوگرم مواد غذایی را ظرف مدت ۲۴ ساعت منجمد میکند
افزودن به سبد خریدمقایسه
unnamed-file-2.jpg 8,290,000 تومان

یخچال و فریزر دوقلوی آاگ A72710GNW0/S74010KDW0

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلوی-آاگ-a72710gnw0s74010kdw0
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • یخچال: ۳۹۵ لیتر
 •  رنگ سفید
افزودن به سبد خریدمقایسه
1488184735_1028.jpg

یخچال و فریزر دو قلو آاگ A72710GNX0/S74010KDX0

0 out of 5
(0)

نمایشگر LCD بیرونی مجهز به دکمه های لمسی پیشرفته
کشوی فریرز MaxiBox برای نگهداری موثر اقلام بزرگ
درب با رویه استیل ضد زنگ ضد لک

SKU: یخچال-و-فریزر-دو-قلو-آاگ-a72710gnx0s74010kdx0
1-3.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNW0/S84020KMW0

0 out of 5
(0)
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x668 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال:۳۸۱ لیتر
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • رنگ سفید
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a72710gnwos84020kmwo
JPEG-Image-225-×-225-pixels-4.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNX0/S84020KMX0

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی A
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x658 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال، فریزر:۳۲ فوت
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a72710gnx0s84020kmx0
image_view.php_.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A82700GNW0/S84025KMW0

0 out of 5
(0)
 •  گنجایش یخچال: ۳۸۱ لیتر
 • فریزر: ۲۲۹ لیتر
 •  رنگ سفید
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a82700gnw0s84025kmw0
freezer-aeg-a82700gnx0.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A82700GNX0/S84025KMX0

0 out of 5
(0)
 • نمایشگر LCD
 • دستگیره استیل ضد زنگ
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a82700gnx0s84025kmx0
1485434587710.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A92860GNX3/S93880KMX3

0 out of 5
(0)
 • حجم داخلی فریزر ۲۳۶ لیتر
 • حجم یخچال آن ۳۲۴ لیتر
 • فریزر این دستگاه ۱۶ کیلوگرم مواد غذایی را ظرف مدت ۲۴ ساعت منجمد میکند
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلو-آاگ-a92860gnx3s93880kmx3
unnamed-file-2.jpg

یخچال و فریزر دوقلوی آاگ A72710GNW0/S74010KDW0

0 out of 5
(0)
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • یخچال: ۳۹۵ لیتر
 •  رنگ سفید
SKU: یخچال-و-فریزر-دوقلوی-آاگ-a72710gnw0s74010kdw0
1488184735_1028.jpg

یخچال و فریزر دو قلو آاگ A72710GNX0/S74010KDX0

0 out of 5
(0)

نمایشگر LCD بیرونی مجهز به دکمه های لمسی پیشرفته
کشوی فریرز MaxiBox برای نگهداری موثر اقلام بزرگ
درب با رویه استیل ضد زنگ ضد لک

1-3.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNW0/S84020KMW0

0 out of 5
(0)
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x668 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال:۳۸۱ لیتر
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • رنگ سفید
JPEG-Image-225-×-225-pixels-4.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNX0/S84020KMX0

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی A
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x658 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال، فریزر:۳۲ فوت
image_view.php_.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A82700GNW0/S84025KMW0

0 out of 5
(0)
 •  گنجایش یخچال: ۳۸۱ لیتر
 • فریزر: ۲۲۹ لیتر
 •  رنگ سفید
1485434587710.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A92860GNX3/S93880KMX3

0 out of 5
(0)
 • حجم داخلی فریزر ۲۳۶ لیتر
 • حجم یخچال آن ۳۲۴ لیتر
 • فریزر این دستگاه ۱۶ کیلوگرم مواد غذایی را ظرف مدت ۲۴ ساعت منجمد میکند
unnamed-file-2.jpg

یخچال و فریزر دوقلوی آاگ A72710GNW0/S74010KDW0

0 out of 5
(0)
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • یخچال: ۳۹۵ لیتر
 •  رنگ سفید
1488184735_1028.jpg

یخچال و فریزر دو قلو آاگ A72710GNX0/S74010KDX0

0 out of 5
(0)

نمایشگر LCD بیرونی مجهز به دکمه های لمسی پیشرفته
کشوی فریرز MaxiBox برای نگهداری موثر اقلام بزرگ
درب با رویه استیل ضد زنگ ضد لک

1-3.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNW0/S84020KMW0

0 out of 5
(0)
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x668 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال:۳۸۱ لیتر
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • رنگ سفید
JPEG-Image-225-×-225-pixels-4.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A72710GNX0/S84020KMX0

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی A
 • ابعاد ۱۸۵۰x595x658 میلی متر
 • گنجایش گنجایش یخچال، فریزر:۳۲ فوت
image_view.php_.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A82700GNW0/S84025KMW0

0 out of 5
(0)
 •  گنجایش یخچال: ۳۸۱ لیتر
 • فریزر: ۲۲۹ لیتر
 •  رنگ سفید
1485434587710.jpg

یخچال و فریزر دوقلو آاگ A92860GNX3/S93880KMX3

0 out of 5
(0)
 • حجم داخلی فریزر ۲۳۶ لیتر
 • حجم یخچال آن ۳۲۴ لیتر
 • فریزر این دستگاه ۱۶ کیلوگرم مواد غذایی را ظرف مدت ۲۴ ساعت منجمد میکند
unnamed-file-2.jpg

یخچال و فریزر دوقلوی آاگ A72710GNW0/S74010KDW0

0 out of 5
(0)
 • گنجایش فریزر: ۲۲۹ لیتر
 • یخچال: ۳۹۵ لیتر
 •  رنگ سفید

نمایش یک نتیجه