بخار پز بوش

1_76201.jpg 6,588,000 تومان

بخار پز بوش CSG656RS6

0 out of 5
(0)
SKU: بخار-پز-بوش-csg656rs6
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
 • توان مصرفی کل: ۳٫۳ KW
افزودن به سبد خریدمقایسه
MCSA037231_HBC26D553_def.jpg 2,700,000 تومان

بخار پز بوش HBC26D553

0 out of 5
(0)
SKU: بخار-پز-بوش-hbc26d553
 • وجود سیستم SoftClose و Soft opening برای در فر که باز و بسته کردن آن بسیار روان شده است.
افزودن به سبد خریدمقایسه
MCSA037219_HBC36D753_def.jpg 3,240,000 تومان

بخار پز بوش HBC36D754B

0 out of 5
(0)
SKU: بخار-پز-بوش-hbc36d754b
 • به طور ۱۰۰% غذای شما حتی اگر مرغ و گوشت یا ماهی باشد، آماده می‌شود.
افزودن به سبد خریدمقایسه
158.jpg 6,804,000 تومان

بخارپز بوش CSG656RB6

0 out of 5
(0)
SKU: بخارپز-بوش-csg656rb6
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ مشکی
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
7-1.jpg 6,264,000 تومان

بخارپز بوش CSG656RS1

0 out of 5
(0)
SKU: بخارپز-بوش-csg656rs1
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
14-3.jpg 6,804,000 تومان

بخارپز بوش CSG656RW6

0 out of 5
(0)
SKU: بخارپز-بوش-csg656rw6
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ سفید
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
1_76201.jpg

بخار پز بوش CSG656RS6

0 out of 5
(0)
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
 • توان مصرفی کل: ۳٫۳ KW
SKU: بخار-پز-بوش-csg656rs6
MCSA037231_HBC26D553_def.jpg

بخار پز بوش HBC26D553

0 out of 5
(0)
 • وجود سیستم SoftClose و Soft opening برای در فر که باز و بسته کردن آن بسیار روان شده است.
SKU: بخار-پز-بوش-hbc26d553
MCSA037219_HBC36D753_def.jpg

بخار پز بوش HBC36D754B

0 out of 5
(0)
 • به طور ۱۰۰% غذای شما حتی اگر مرغ و گوشت یا ماهی باشد، آماده می‌شود.
SKU: بخار-پز-بوش-hbc36d754b
158.jpg

بخارپز بوش CSG656RB6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ مشکی
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
SKU: بخارپز-بوش-csg656rb6
7-1.jpg

بخارپز بوش CSG656RS1

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
SKU: بخارپز-بوش-csg656rs1
14-3.jpg

بخارپز بوش CSG656RW6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ سفید
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
SKU: بخارپز-بوش-csg656rw6
1_76201.jpg

بخار پز بوش CSG656RS6

0 out of 5
(0)
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
 • توان مصرفی کل: ۳٫۳ KW
MCSA037231_HBC26D553_def.jpg

بخار پز بوش HBC26D553

0 out of 5
(0)
 • وجود سیستم SoftClose و Soft opening برای در فر که باز و بسته کردن آن بسیار روان شده است.
MCSA037219_HBC36D753_def.jpg

بخار پز بوش HBC36D754B

0 out of 5
(0)
 • به طور ۱۰۰% غذای شما حتی اگر مرغ و گوشت یا ماهی باشد، آماده می‌شود.
158.jpg

بخارپز بوش CSG656RB6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ مشکی
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
7-1.jpg

بخارپز بوش CSG656RS1

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
14-3.jpg

بخارپز بوش CSG656RW6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ سفید
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
1_76201.jpg

بخار پز بوش CSG656RS6

0 out of 5
(0)
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
 • توان مصرفی کل: ۳٫۳ KW
MCSA037231_HBC26D553_def.jpg

بخار پز بوش HBC26D553

0 out of 5
(0)
 • وجود سیستم SoftClose و Soft opening برای در فر که باز و بسته کردن آن بسیار روان شده است.
MCSA037219_HBC36D753_def.jpg

بخار پز بوش HBC36D754B

0 out of 5
(0)
 • به طور ۱۰۰% غذای شما حتی اگر مرغ و گوشت یا ماهی باشد، آماده می‌شود.
158.jpg

بخارپز بوش CSG656RB6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ مشکی
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
 • ظرفیت مخزن آب: ۱ لیتر
7-1.jpg

بخارپز بوش CSG656RS1

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر
14-3.jpg

بخارپز بوش CSG656RW6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش ۴۷ لیتر
 • رنگ سفید
 • ظرفیت: ۴۷ لیتر

نمایش یک نتیجه