صفحه برق بوش

MCSA00567953_202660_PIE611B17E_def.jpg

صفحه برق اینداکشن بوش PIE611B18E

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-برق-۴-منطقه-پخت-اینداکشن
 • دارای قاب استیل ضد لک
 • قفل کودک / نشانگر الکتریکی
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
اطلاعات بیشترمقایسه
MCSA00554545_183337_PIB672F17E_def.jpg

صفحه برق بوش PIB672F17E

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-برق-بوش-pib672f17e
 • القا: پخت سریع، دقیق
 • تمیز کردن آسان و
 • مصرف انرژی کم
اطلاعات بیشترمقایسه
PNG-Image-225-×-225-pixels.png

صفحه برق بوش PKF375FP1

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-برق-بوش-pkf375fp1
 • رنگ مشکی
 • سرامیک سرامیکی الکتریکی: به شما امکان می دهد آشپزی و تمیز کردن آن را بسیار آسان کنید.
اطلاعات بیشترمقایسه
c8afdad55f41b045bfb7a2593a8aa7aa.jpeg

صفحه برق بوش PKN645F17

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-برق-بوش-pkn645f17
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
 • دارای۱۷درجه حرارت برای هرمنطقه پخت
اطلاعات بیشترمقایسه
Bosch-PKF375N14E-Glass-Electric-Hob-df262b.jpg

صفحه برق لمسی بوش PKF375N14E

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-برق-لمسی-pkf375n14e
 • تایمربا انتخاب زمان دلخواه جهت خاموش شدن صفحه
 • صفحه سرامیکی – شیشه ای با قابلیت تمیز کردن آسان
اطلاعات بیشترمقایسه
2.jpg 1,650,000 تومان

صفحه برق ولوم دار PKF375V14E

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-برق-ولوم-دارpkf375v14e
 • نشانگر الکتریکی
 • قفل کودک
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
اطلاعات بیشترمقایسه
MCSA00567953_202660_PIE611B17E_def.jpg

صفحه برق اینداکشن بوش PIE611B18E

0 out of 5
(0)
 • دارای قاب استیل ضد لک
 • قفل کودک / نشانگر الکتریکی
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
SKU: صفحه-برق-۴-منطقه-پخت-اینداکشن
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
MCSA00554545_183337_PIB672F17E_def.jpg

صفحه برق بوش PIB672F17E

0 out of 5
(0)
 • القا: پخت سریع، دقیق
 • تمیز کردن آسان و
 • مصرف انرژی کم
SKU: صفحه-برق-بوش-pib672f17e
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
PNG-Image-225-×-225-pixels.png

صفحه برق بوش PKF375FP1

0 out of 5
(0)
 • رنگ مشکی
 • سرامیک سرامیکی الکتریکی: به شما امکان می دهد آشپزی و تمیز کردن آن را بسیار آسان کنید.
SKU: صفحه-برق-بوش-pkf375fp1
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
c8afdad55f41b045bfb7a2593a8aa7aa.jpeg

صفحه برق بوش PKN645F17

0 out of 5
(0)
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
 • دارای۱۷درجه حرارت برای هرمنطقه پخت
SKU: صفحه-برق-بوش-pkn645f17
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
Bosch-PKF375N14E-Glass-Electric-Hob-df262b.jpg

صفحه برق لمسی بوش PKF375N14E

0 out of 5
(0)
 • تایمربا انتخاب زمان دلخواه جهت خاموش شدن صفحه
 • صفحه سرامیکی – شیشه ای با قابلیت تمیز کردن آسان
SKU: صفحه-برق-لمسی-pkf375n14e
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
2.jpg

صفحه برق ولوم دار PKF375V14E

0 out of 5
(0)
 • نشانگر الکتریکی
 • قفل کودک
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
SKU: صفحه-برق-ولوم-دارpkf375v14e
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

1,650,000 تومان اطلاعات بیشترمقایسه
MCSA00567953_202660_PIE611B17E_def.jpg

صفحه برق اینداکشن بوش PIE611B18E

0 out of 5
(0)
 • دارای قاب استیل ضد لک
 • قفل کودک / نشانگر الکتریکی
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
MCSA00554545_183337_PIB672F17E_def.jpg

صفحه برق بوش PIB672F17E

0 out of 5
(0)
 • القا: پخت سریع، دقیق
 • تمیز کردن آسان و
 • مصرف انرژی کم
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
PNG-Image-225-×-225-pixels.png

صفحه برق بوش PKF375FP1

0 out of 5
(0)
 • رنگ مشکی
 • سرامیک سرامیکی الکتریکی: به شما امکان می دهد آشپزی و تمیز کردن آن را بسیار آسان کنید.
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
c8afdad55f41b045bfb7a2593a8aa7aa.jpeg

صفحه برق بوش PKN645F17

0 out of 5
(0)
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
 • دارای۱۷درجه حرارت برای هرمنطقه پخت
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
Bosch-PKF375N14E-Glass-Electric-Hob-df262b.jpg

صفحه برق لمسی بوش PKF375N14E

0 out of 5
(0)
 • تایمربا انتخاب زمان دلخواه جهت خاموش شدن صفحه
 • صفحه سرامیکی – شیشه ای با قابلیت تمیز کردن آسان
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
2.jpg

صفحه برق ولوم دار PKF375V14E

0 out of 5
(0)
 • نشانگر الکتریکی
 • قفل کودک
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

1,650,000 تومان اطلاعات بیشترمقایسه
MCSA00567953_202660_PIE611B17E_def.jpg

صفحه برق اینداکشن بوش PIE611B18E

0 out of 5
(0)
 • دارای قاب استیل ضد لک
 • قفل کودک / نشانگر الکتریکی
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
MCSA00554545_183337_PIB672F17E_def.jpg

صفحه برق بوش PIB672F17E

0 out of 5
(0)
 • القا: پخت سریع، دقیق
 • تمیز کردن آسان و
 • مصرف انرژی کم
PNG-Image-225-×-225-pixels.png

صفحه برق بوش PKF375FP1

0 out of 5
(0)
 • رنگ مشکی
 • سرامیک سرامیکی الکتریکی: به شما امکان می دهد آشپزی و تمیز کردن آن را بسیار آسان کنید.
c8afdad55f41b045bfb7a2593a8aa7aa.jpeg

صفحه برق بوش PKN645F17

0 out of 5
(0)
 • سنسورلمسی فعال سازی ناحیه مورد نظر
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت
 • دارای۱۷درجه حرارت برای هرمنطقه پخت
Bosch-PKF375N14E-Glass-Electric-Hob-df262b.jpg

صفحه برق لمسی بوش PKF375N14E

0 out of 5
(0)
 • تایمربا انتخاب زمان دلخواه جهت خاموش شدن صفحه
 • صفحه سرامیکی – شیشه ای با قابلیت تمیز کردن آسان
2.jpg

صفحه برق ولوم دار PKF375V14E

0 out of 5
(0)
 • نشانگر الکتریکی
 • قفل کودک
 • دارای سیتم ایمنی برای هر منطقه پخت

نمایش یک نتیجه