اتوی مو بوش

MCSA044789_PHA2204_def-1.png 190,000 تومان

اتوی مو بوش PHC2520

0 out of 5
(0)
SKU: اتوی-مو-بوش-phc2520
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
MCSA044791_PHS2004_def.png 131,000 تومان

اتوی مو بوش PHS2004

0 out of 5
(0)
SKU: اتوی-مو-بوش-phs2004
 • مدت زمان لازم برای گرم شدن (ثانیه)۶۰
 • تعداد و نوع سری‌ها یک جفت صفحه صاف کننده مو
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
افزودن به سبد خریدمقایسه
MCSA040387_PHS2102_def.jpg 150,000 تومان

اتوی مو بوش PHS2102

0 out of 5
(0)
SKU: اتوی-مو-بوش-phs2102
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد

 

افزودن به سبد خریدمقایسه
MCSA032127_PHS2560_def.png 155,000 تومان

اتوی مو بوش PHS2560

0 out of 5
(0)
SKU: اتوی-مو-بوش-phs2560

دارای کلید خاموش روشن و

نشانگر جهت اماده بودن زمان استفاده

قابلیت تنظیم ۶ درجه

افزودن به سبد خریدمقایسه
MCIM00504661_PHC5363_Insert_PHA5363_def.jpg 209,000 تومان

حالت دهنده مو بوش PHC5363

0 out of 5
(0)
SKU: حالت-دهنده-مو-بوش-phc5363
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
 • تعداد تنظیمات دما۳
 • خاموش کننده خودکار دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
MCSA044789_PHA2204_def-1.png

اتوی مو بوش PHC2520

0 out of 5
(0)
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد
SKU: اتوی-مو-بوش-phc2520
MCSA044791_PHS2004_def.png

اتوی مو بوش PHS2004

0 out of 5
(0)
 • مدت زمان لازم برای گرم شدن (ثانیه)۶۰
 • تعداد و نوع سری‌ها یک جفت صفحه صاف کننده مو
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
SKU: اتوی-مو-بوش-phs2004
MCSA040387_PHS2102_def.jpg

اتوی مو بوش PHS2102

0 out of 5
(0)
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد

 

SKU: اتوی-مو-بوش-phs2102
MCSA032127_PHS2560_def.png

اتوی مو بوش PHS2560

0 out of 5
(0)

دارای کلید خاموش روشن و

نشانگر جهت اماده بودن زمان استفاده

قابلیت تنظیم ۶ درجه

SKU: اتوی-مو-بوش-phs2560
MCIM00504661_PHC5363_Insert_PHA5363_def.jpg

حالت دهنده مو بوش PHC5363

0 out of 5
(0)
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
 • تعداد تنظیمات دما۳
 • خاموش کننده خودکار دارد
SKU: حالت-دهنده-مو-بوش-phc5363
MCSA044789_PHA2204_def-1.png

اتوی مو بوش PHC2520

0 out of 5
(0)
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد
MCSA044791_PHS2004_def.png

اتوی مو بوش PHS2004

0 out of 5
(0)
 • مدت زمان لازم برای گرم شدن (ثانیه)۶۰
 • تعداد و نوع سری‌ها یک جفت صفحه صاف کننده مو
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
MCSA040387_PHS2102_def.jpg

اتوی مو بوش PHS2102

0 out of 5
(0)
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد

 

MCSA032127_PHS2560_def.png

اتوی مو بوش PHS2560

0 out of 5
(0)

دارای کلید خاموش روشن و

نشانگر جهت اماده بودن زمان استفاده

قابلیت تنظیم ۶ درجه

MCIM00504661_PHC5363_Insert_PHA5363_def.jpg

حالت دهنده مو بوش PHC5363

0 out of 5
(0)
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
 • تعداد تنظیمات دما۳
 • خاموش کننده خودکار دارد
MCSA044789_PHA2204_def-1.png

اتوی مو بوش PHC2520

0 out of 5
(0)
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد
MCSA044791_PHS2004_def.png

اتوی مو بوش PHS2004

0 out of 5
(0)
 • مدت زمان لازم برای گرم شدن (ثانیه)۶۰
 • تعداد و نوع سری‌ها یک جفت صفحه صاف کننده مو
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
MCSA040387_PHS2102_def.jpg

اتوی مو بوش PHS2102

0 out of 5
(0)
 • حلقه آویز دارد
 • کیف نگهدارنده دارد
 • کیف مقاوم در برابر حرارت دارد
 • چراغ نشانگر دارد

 

MCSA032127_PHS2560_def.png

اتوی مو بوش PHS2560

0 out of 5
(0)

دارای کلید خاموش روشن و

نشانگر جهت اماده بودن زمان استفاده

قابلیت تنظیم ۶ درجه

MCIM00504661_PHC5363_Insert_PHA5363_def.jpg

حالت دهنده مو بوش PHC5363

0 out of 5
(0)
 • جنس صفحه‌ها سرامیک
 • تعداد تنظیمات دما۳
 • خاموش کننده خودکار دارد

نمایش یک نتیجه