صفحه گاز تکا

CGW20LUX2060204G.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 60 4G

0 out of 5
(0)
SKU: cgw-lux-60-4g

محافظ چدنی قابلمه

سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)

اطلاعات بیشترمقایسه
cgw_luc_90.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 90

0 out of 5
(0)
SKU: cgw-lux-90
 • فندک خودکار
 • صفحه کنترل لمسی
 • محافظ چدنی قابلمه
اطلاعات بیشترمقایسه
ef-90-5g.jpg

صفحه گاز تکا EF 905G

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-گاز-تکا-ef-905g
 • مجهز به فندک
 • استیل ضدلک
 • دارای محافظ چدنی
اطلاعات بیشترمقایسه
EHW-90-5G.png

صفحه گاز تکا EHW 90 5G

0 out of 5
(0)
SKU: ehw-90-5g
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
اطلاعات بیشترمقایسه
EM_60_3G_1P.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 3G 1P

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-گاز-تکا-em-60-3g-1p
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
اطلاعات بیشترمقایسه
EM60-4G.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 4G

0 out of 5
(0)
SKU: em-60-4g
 • استیل ضد لک
 • طراحی شیب دار
 • دارای شعله ۳ حلقه ای
اطلاعات بیشترمقایسه
ew_90_5g.jpg

صفحه گاز تکا EW 90 5G

0 out of 5
(0)
SKU: ew-90-5g
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
اطلاعات بیشترمقایسه
ex_90_5g.jpg

صفحه گاز تکا EX 905G LEFT

0 out of 5
(0)
SKU: ex-905g-left
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
اطلاعات بیشترمقایسه
ex_90_5g_ai_al_tr_ret_copia.jpg

صفحه گاز تکا EX90 5G

0 out of 5
(0)
SKU: ex90-5g
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
اطلاعات بیشترمقایسه
VT-2-2G.jpg

صفحه گاز تکا VT2.2G

0 out of 5
(0)
SKU: صفحه-گاز-تکا-vt2-2g
 • محافظ چدنی قابلمه
 • سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)
اطلاعات بیشترمقایسه
CGW20LUX2060204G.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 60 4G

0 out of 5
(0)

محافظ چدنی قابلمه

سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)

SKU: cgw-lux-60-4g
cgw_luc_90.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 90

0 out of 5
(0)
 • فندک خودکار
 • صفحه کنترل لمسی
 • محافظ چدنی قابلمه
SKU: cgw-lux-90
ef-90-5g.jpg

صفحه گاز تکا EF 905G

0 out of 5
(0)
 • مجهز به فندک
 • استیل ضدلک
 • دارای محافظ چدنی
SKU: صفحه-گاز-تکا-ef-905g
EHW-90-5G.png

صفحه گاز تکا EHW 90 5G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
SKU: ehw-90-5g
EM_60_3G_1P.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 3G 1P

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
SKU: صفحه-گاز-تکا-em-60-3g-1p
EM60-4G.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 4G

0 out of 5
(0)
 • استیل ضد لک
 • طراحی شیب دار
 • دارای شعله ۳ حلقه ای
SKU: em-60-4g
ew_90_5g.jpg

صفحه گاز تکا EW 90 5G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
SKU: ew-90-5g
VT-2-2G.jpg

صفحه گاز تکا VT2.2G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی قابلمه
 • سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)
SKU: صفحه-گاز-تکا-vt2-2g
CGW20LUX2060204G.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 60 4G

0 out of 5
(0)

محافظ چدنی قابلمه

سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)

cgw_luc_90.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 90

0 out of 5
(0)
 • فندک خودکار
 • صفحه کنترل لمسی
 • محافظ چدنی قابلمه
ef-90-5g.jpg

صفحه گاز تکا EF 905G

0 out of 5
(0)
 • مجهز به فندک
 • استیل ضدلک
 • دارای محافظ چدنی
EHW-90-5G.png

صفحه گاز تکا EHW 90 5G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
EM_60_3G_1P.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 3G 1P

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
EM60-4G.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 4G

0 out of 5
(0)
 • استیل ضد لک
 • طراحی شیب دار
 • دارای شعله ۳ حلقه ای
ew_90_5g.jpg

صفحه گاز تکا EW 90 5G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
VT-2-2G.jpg

صفحه گاز تکا VT2.2G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی قابلمه
 • سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)
CGW20LUX2060204G.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 60 4G

0 out of 5
(0)

محافظ چدنی قابلمه

سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)

cgw_luc_90.jpg

صفحه گاز تکا CGW LUX 90

0 out of 5
(0)
 • فندک خودکار
 • صفحه کنترل لمسی
 • محافظ چدنی قابلمه
ef-90-5g.jpg

صفحه گاز تکا EF 905G

0 out of 5
(0)
 • مجهز به فندک
 • استیل ضدلک
 • دارای محافظ چدنی
EHW-90-5G.png

صفحه گاز تکا EHW 90 5G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
EM_60_3G_1P.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 3G 1P

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
EM60-4G.jpg

صفحه گاز تکا EM 60 4G

0 out of 5
(0)
 • استیل ضد لک
 • طراحی شیب دار
 • دارای شعله ۳ حلقه ای
ew_90_5g.jpg

صفحه گاز تکا EW 90 5G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی
 • مجهز به فندک
 • استیل ضد لک
VT-2-2G.jpg

صفحه گاز تکا VT2.2G

0 out of 5
(0)
 • محافظ چدنی قابلمه
 • سیستم امنیت شعله (ترموکوبل)

نمایش یک نتیجه