یخچال و فریزر تکا

nfe_900_x_4.jpg

ساید بای ساید تکا NFE 900 X

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-تکا-nfe-900-x
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • ظرفیت ناخالص: ۶۱۰ لیتر
 • برچسب مصرف انرژی: A
اطلاعات بیشترمقایسه
56048_rvi_35.jpg

یخچال بار تکا RVI 35

0 out of 5
(0)
SKU: rvi-35
 • درب شیشه ای
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۳۵ بطری
اطلاعات بیشترمقایسه
twinyt.jpg

یخچال تکا TFI2 130 D

0 out of 5
(0)
SKU: tfi2-130-d
 • ظرفیت: ۱۳۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • ترموستات قابل تنظیم
اطلاعات بیشترمقایسه
174-40694000-1.jpg

یخچال تکا TGI2 120 D

0 out of 5
(0)
SKU: tgi2-120-d
 • ظرفیت: ۱۰۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • فریزر زیرکابینتی توکار
اطلاعات بیشترمقایسه
ci2_350nf.jpg

یخچال و فریزر تکا CI2 350 NF

0 out of 5
(0)
SKU: ci2-350-nf
 • چراغ داخلی
 • ظرفیت: ۲۷۰ لیتر
 • رنگ استیل
اطلاعات بیشترمقایسه
web_nfe3_650_x_2-1.jpg

یخچال و فریزر تکا NF3 650

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-تکا-nf3-650
 • دارای تنظیمات قفل / طرح استیل
 • دارای نشان ۴ ستاره در قسمت فریزر
اطلاعات بیشترمقایسه
175-40694410.jpg

یخچال و فریزر تکا TGI2 200 NF

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-تکا-tgi2-200-nf
 • کشوهای شفاف
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۲۲۰ لیتر
اطلاعات بیشترمقایسه
4b00a_TKI2_300_nueva-1.jpg

یخچال و فریزر تکا TKI2300

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-تکا-tki2300
 • ظرفیت: ۳۱۵ لیتر
 • برفک زدایی خودکار
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • برچسب مصرف انرژی: A
اطلاعات بیشترمقایسه
nfe_900_x_4.jpg

ساید بای ساید تکا NFE 900 X

0 out of 5
(0)
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • ظرفیت ناخالص: ۶۱۰ لیتر
 • برچسب مصرف انرژی: A
SKU: ساید-بای-ساید-تکا-nfe-900-x
56048_rvi_35.jpg

یخچال بار تکا RVI 35

0 out of 5
(0)
 • درب شیشه ای
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۳۵ بطری
SKU: rvi-35
twinyt.jpg

یخچال تکا TFI2 130 D

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۱۳۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • ترموستات قابل تنظیم
SKU: tfi2-130-d
174-40694000-1.jpg

یخچال تکا TGI2 120 D

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۱۰۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • فریزر زیرکابینتی توکار
SKU: tgi2-120-d
ci2_350nf.jpg

یخچال و فریزر تکا CI2 350 NF

0 out of 5
(0)
 • چراغ داخلی
 • ظرفیت: ۲۷۰ لیتر
 • رنگ استیل
SKU: ci2-350-nf
web_nfe3_650_x_2-1.jpg

یخچال و فریزر تکا NF3 650

0 out of 5
(0)
 • دارای تنظیمات قفل / طرح استیل
 • دارای نشان ۴ ستاره در قسمت فریزر
SKU: یخچال-و-فریزر-تکا-nf3-650
175-40694410.jpg

یخچال و فریزر تکا TGI2 200 NF

0 out of 5
(0)
 • کشوهای شفاف
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۲۲۰ لیتر
SKU: یخچال-و-فریزر-تکا-tgi2-200-nf
4b00a_TKI2_300_nueva-1.jpg

یخچال و فریزر تکا TKI2300

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۳۱۵ لیتر
 • برفک زدایی خودکار
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • برچسب مصرف انرژی: A
SKU: یخچال-و-فریزر-تکا-tki2300
nfe_900_x_4.jpg

ساید بای ساید تکا NFE 900 X

0 out of 5
(0)
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • ظرفیت ناخالص: ۶۱۰ لیتر
 • برچسب مصرف انرژی: A
56048_rvi_35.jpg

یخچال بار تکا RVI 35

0 out of 5
(0)
 • درب شیشه ای
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۳۵ بطری
twinyt.jpg

یخچال تکا TFI2 130 D

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۱۳۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • ترموستات قابل تنظیم
174-40694000-1.jpg

یخچال تکا TGI2 120 D

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۱۰۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • فریزر زیرکابینتی توکار
web_nfe3_650_x_2-1.jpg

یخچال و فریزر تکا NF3 650

0 out of 5
(0)
 • دارای تنظیمات قفل / طرح استیل
 • دارای نشان ۴ ستاره در قسمت فریزر
4b00a_TKI2_300_nueva-1.jpg

یخچال و فریزر تکا TKI2300

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۳۱۵ لیتر
 • برفک زدایی خودکار
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • برچسب مصرف انرژی: A
nfe_900_x_4.jpg

ساید بای ساید تکا NFE 900 X

0 out of 5
(0)
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • ظرفیت ناخالص: ۶۱۰ لیتر
 • برچسب مصرف انرژی: A
56048_rvi_35.jpg

یخچال بار تکا RVI 35

0 out of 5
(0)
 • درب شیشه ای
 • رنگ استیل
 • ظرفیت: ۳۵ بطری
twinyt.jpg

یخچال تکا TFI2 130 D

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۱۳۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • ترموستات قابل تنظیم
174-40694000-1.jpg

یخچال تکا TGI2 120 D

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۱۰۰ لیتر
 • رنگ استیل
 • فریزر زیرکابینتی توکار
web_nfe3_650_x_2-1.jpg

یخچال و فریزر تکا NF3 650

0 out of 5
(0)
 • دارای تنظیمات قفل / طرح استیل
 • دارای نشان ۴ ستاره در قسمت فریزر
4b00a_TKI2_300_nueva-1.jpg

یخچال و فریزر تکا TKI2300

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت: ۳۱۵ لیتر
 • برفک زدایی خودکار
 • صفحه کنترل الکترونیکی
 • برچسب مصرف انرژی: A

نمایش یک نتیجه