ساید بای ساید جنرال الکتریک

General20Electric-PSHF6YGZWW202-400x400-1.jpg 16,390,000 تومان

ساید بای ساید جنرال الکتریک PSHF6YGZWW

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

گنجایش: ۲۶ فوت
رنگ: سفید براق

افزودن به سبد خریدمقایسه
General20Electric-PFE27KSDSS203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE27KSDSS

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتر-11
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۷ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
اطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-PFE29PSDSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE29PSDSS

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتر-12
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۹ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • مصرف انرژی: A
اطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-CFE28TSHSS205-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک CFE28TSHSS

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-9
 • گنجایش: ۲۸ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
اطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-GSE28VGB204-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE28VGB

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتر-10
 • خصوصیات فنی:
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۷۹۰ لیتر (۲۸ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۴۸ لیتر
اطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-GSE30VHBT203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE30VHBT

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-8
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۸۳۸ لیتر (۳۰ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۷۱ لیتر
 • ظرفیت فریزر: ۲۱۰ لیتر
 • میزان صدا: ۵۰ دسی بل
اطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-PGMS5RKFHSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PGMS5RKFHSS

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-6
 • گنجایش: ۲۵ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای ۴ درب
 • دارای درب جدید طرح Top Bevel با لولای مخفی
اطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-PSHS6YGZSS202-400x400-1.jpg 17,390,000 تومان

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PSHS6YGZSS

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

گنجایش: ۲۶ فوت
رنگ: استیل مات

افزودن به سبد خریدمقایسه
General20Electric-RCE24KGBFKB202-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک RCE24KGBFKB

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-7
 • گنجایش: ۲۴ فوت
 • رنگ: فریم دار مشکی
 • ۲۲۰ ولت
اطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-GFE26GGHWW202-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک مدل GFE26GGHWW

0 out of 5
(0)
SKU: N/Aاطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-GFE27GSDSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک مدل GFE27GSDSS

0 out of 5
(0)
SKU: N/Aاطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-GFE28HGHWW203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک مدل GFE28HGHWW

0 out of 5
(0)
SKU: N/Aاطلاعات بیشترمقایسه
General20Electric-PFE27KSDSS203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE27KSDSS

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۷ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتر-11
General20Electric-PFE29PSDSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE29PSDSS

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۹ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • مصرف انرژی: A
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتر-12
General20Electric-CFE28TSHSS205-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک CFE28TSHSS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۲۸ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-9
General20Electric-GSE28VGB204-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE28VGB

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۷۹۰ لیتر (۲۸ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۴۸ لیتر
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتر-10
General20Electric-GSE30VHBT203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE30VHBT

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۸۳۸ لیتر (۳۰ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۷۱ لیتر
 • ظرفیت فریزر: ۲۱۰ لیتر
 • میزان صدا: ۵۰ دسی بل
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-8
General20Electric-PGMS5RKFHSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PGMS5RKFHSS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۲۵ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای ۴ درب
 • دارای درب جدید طرح Top Bevel با لولای مخفی
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-6
General20Electric-RCE24KGBFKB202-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک RCE24KGBFKB

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۲۴ فوت
 • رنگ: فریم دار مشکی
 • ۲۲۰ ولت
SKU: یخچال-فریزر-ساید-بای-ساید-جنرال-الکتری-7
General20Electric-PFE27KSDSS203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE27KSDSS

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۷ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
General20Electric-PFE29PSDSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE29PSDSS

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۹ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • مصرف انرژی: A
General20Electric-CFE28TSHSS205-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک CFE28TSHSS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۲۸ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
General20Electric-GSE28VGB204-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE28VGB

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۷۹۰ لیتر (۲۸ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۴۸ لیتر
General20Electric-GSE30VHBT203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE30VHBT

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۸۳۸ لیتر (۳۰ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۷۱ لیتر
 • ظرفیت فریزر: ۲۱۰ لیتر
 • میزان صدا: ۵۰ دسی بل
General20Electric-PGMS5RKFHSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PGMS5RKFHSS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۲۵ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای ۴ درب
 • دارای درب جدید طرح Top Bevel با لولای مخفی
General20Electric-PFE27KSDSS203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE27KSDSS

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۷ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
General20Electric-PFE29PSDSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PFE29PSDSS

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • گنجایش: ۲۹ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • مصرف انرژی: A
General20Electric-CFE28TSHSS205-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک CFE28TSHSS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۲۸ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای سه درب مدل فرانسوی
General20Electric-GSE28VGB204-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE28VGB

0 out of 5
(0)
 • خصوصیات فنی:
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۷۹۰ لیتر (۲۸ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۴۸ لیتر
General20Electric-GSE30VHBT203-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک GSE30VHBT

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی: A
 • حجم کل: ۸۳۸ لیتر (۳۰ فوت)
 • ظرفیت یخچال: ۴۷۱ لیتر
 • ظرفیت فریزر: ۲۱۰ لیتر
 • میزان صدا: ۵۰ دسی بل
General20Electric-PGMS5RKFHSS201-400x400-1.jpg

یخچال فریزر ساید بای ساید جنرال الکتریک PGMS5RKFHSS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۲۵ فوت
 • رنگ: استیل مات
 • دارای ۴ درب
 • دارای درب جدید طرح Top Bevel با لولای مخفی

نمایش یک نتیجه