وایت هاوس

1455891496-Image-1.jpg 12,500,000 تومان

ساید بای ساید وایت هاوس WEM27VGDDSS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wem27vgddss
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :روی درب یخچال
 • هشدار فیلتر تصفیه آب :دارد
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :بیرون روی درب
افزودن به سبد خریدمقایسه
30VHDss-01.png 13,090,000 تومان

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCSS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wem30vhdcss
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
WEM30VHDCWW.png 12,210,000 تومان

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCWW

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wem30vhdcww
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
 • رنگ سفید براق با بدن چرمی ضد خش
افزودن به سبد خریدمقایسه
593ba0f80284e.png 14,060,000 تومان

ساید بای ساید وایت هاوس WEN28VGHESS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wen28vghess

قفل کودک
اخطار باز ماندن درب
لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز

افزودن به سبد خریدمقایسه
White-House-WSMF8YGFEWW-450x450.jpg 13,570,000 تومان

ساید بای ساید وایت هاوس WSMF8YGFEWW

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wsmf8ygfeww
 • دارای سه قفسه قابل جاجایی
 • دارای طبقه نگهداری بطری
 • دارای سیستم محافظت در برابر برفک
افزودن به سبد خریدمقایسه
5869ec664f77c.png 14,440,000 تومان

ساید بای ساید وایت هاوس WSMS8YGFESS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wsms8ygfess

دارای لامپ LED داخل یخچال
دارای نمایشگر LED بر روی درب فریزر
دارای منوی لمسی بر روی صفحه LED
کنترل دمای دیجیتال توربو ” Turbo Cool”

افزودن به سبد خریدمقایسه
1477815185160.png 10,560,000 تومان

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCSS

0 out of 5
(0)
SKU: سایدبای-ساید-وایت-هاوس-wem25mhbcss
 • قفل کودک
 • لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز
افزودن به سبد خریدمقایسه
wem25mhbcww.jpg 9,690,000 تومان

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCWW

0 out of 5
(0)
SKU: سایدبای-ساید-وایت-هاوس-wem25mhbcww
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • سیستم محافظت در برابر برفک
افزودن به سبد خریدمقایسه
wem27vgddww.jpg 11,630,000 تومان

سایدبای ساید وایت هاوس WEM27VGDDWW

0 out of 5
(0)
SKU: سایدبای-ساید-وایت-هاوس-wem27vgddww
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • دارای محفظه نگهداری شیر/سیستم روشنایی داخلی
افزودن به سبد خریدمقایسه
1455891496-Image-1.jpg

ساید بای ساید وایت هاوس WEM27VGDDSS

0 out of 5
(0)
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :روی درب یخچال
 • هشدار فیلتر تصفیه آب :دارد
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :بیرون روی درب
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wem27vgddss
30VHDss-01.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCSS

0 out of 5
(0)
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wem30vhdcss
WEM30VHDCWW.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCWW

0 out of 5
(0)
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
 • رنگ سفید براق با بدن چرمی ضد خش
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wem30vhdcww
593ba0f80284e.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEN28VGHESS

0 out of 5
(0)

قفل کودک
اخطار باز ماندن درب
لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز

SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wen28vghess
White-House-WSMF8YGFEWW-450x450.jpg

ساید بای ساید وایت هاوس WSMF8YGFEWW

0 out of 5
(0)
 • دارای سه قفسه قابل جاجایی
 • دارای طبقه نگهداری بطری
 • دارای سیستم محافظت در برابر برفک
SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wsmf8ygfeww
5869ec664f77c.png

ساید بای ساید وایت هاوس WSMS8YGFESS

0 out of 5
(0)

دارای لامپ LED داخل یخچال
دارای نمایشگر LED بر روی درب فریزر
دارای منوی لمسی بر روی صفحه LED
کنترل دمای دیجیتال توربو ” Turbo Cool”

SKU: ساید-بای-ساید-وایت-هاوس-wsms8ygfess
1477815185160.png

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCSS

0 out of 5
(0)
 • قفل کودک
 • لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز
SKU: سایدبای-ساید-وایت-هاوس-wem25mhbcss
wem25mhbcww.jpg

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCWW

0 out of 5
(0)
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • سیستم محافظت در برابر برفک
SKU: سایدبای-ساید-وایت-هاوس-wem25mhbcww
wem27vgddww.jpg

سایدبای ساید وایت هاوس WEM27VGDDWW

0 out of 5
(0)
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • دارای محفظه نگهداری شیر/سیستم روشنایی داخلی
SKU: سایدبای-ساید-وایت-هاوس-wem27vgddww
1455891496-Image-1.jpg

ساید بای ساید وایت هاوس WEM27VGDDSS

0 out of 5
(0)
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :روی درب یخچال
 • هشدار فیلتر تصفیه آب :دارد
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :بیرون روی درب
30VHDss-01.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCSS

0 out of 5
(0)
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
WEM30VHDCWW.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCWW

0 out of 5
(0)
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
 • رنگ سفید براق با بدن چرمی ضد خش
593ba0f80284e.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEN28VGHESS

0 out of 5
(0)

قفل کودک
اخطار باز ماندن درب
لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز

White-House-WSMF8YGFEWW-450x450.jpg

ساید بای ساید وایت هاوس WSMF8YGFEWW

0 out of 5
(0)
 • دارای سه قفسه قابل جاجایی
 • دارای طبقه نگهداری بطری
 • دارای سیستم محافظت در برابر برفک
5869ec664f77c.png

ساید بای ساید وایت هاوس WSMS8YGFESS

0 out of 5
(0)

دارای لامپ LED داخل یخچال
دارای نمایشگر LED بر روی درب فریزر
دارای منوی لمسی بر روی صفحه LED
کنترل دمای دیجیتال توربو ” Turbo Cool”

1477815185160.png

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCSS

0 out of 5
(0)
 • قفل کودک
 • لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز
wem25mhbcww.jpg

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCWW

0 out of 5
(0)
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • سیستم محافظت در برابر برفک
wem27vgddww.jpg

سایدبای ساید وایت هاوس WEM27VGDDWW

0 out of 5
(0)
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • دارای محفظه نگهداری شیر/سیستم روشنایی داخلی
1455891496-Image-1.jpg

ساید بای ساید وایت هاوس WEM27VGDDSS

0 out of 5
(0)
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :روی درب یخچال
 • هشدار فیلتر تصفیه آب :دارد
 • موقعیت قرارگیری کنترل ها :بیرون روی درب
30VHDss-01.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCSS

0 out of 5
(0)
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
WEM30VHDCWW.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEM30VHDCWW

0 out of 5
(0)
 • حجم مفید ۳۰ فوت
 • مکعب معادل ۸۴۰ لیتر
 • رنگ سفید براق با بدن چرمی ضد خش
593ba0f80284e.png

ساید بای ساید وایت هاوس WEN28VGHESS

0 out of 5
(0)

قفل کودک
اخطار باز ماندن درب
لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز

White-House-WSMF8YGFEWW-450x450.jpg

ساید بای ساید وایت هاوس WSMF8YGFEWW

0 out of 5
(0)
 • دارای سه قفسه قابل جاجایی
 • دارای طبقه نگهداری بطری
 • دارای سیستم محافظت در برابر برفک
5869ec664f77c.png

ساید بای ساید وایت هاوس WSMS8YGFESS

0 out of 5
(0)

دارای لامپ LED داخل یخچال
دارای نمایشگر LED بر روی درب فریزر
دارای منوی لمسی بر روی صفحه LED
کنترل دمای دیجیتال توربو ” Turbo Cool”

1477815185160.png

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCSS

0 out of 5
(0)
 • قفل کودک
 • لزوم اتصال به شیر آب برای فعال بودن آبریز
wem25mhbcww.jpg

سایدبای ساید وایت هاوس WEM25MHBCWW

0 out of 5
(0)
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • سیستم محافظت در برابر برفک
wem27vgddww.jpg

سایدبای ساید وایت هاوس WEM27VGDDWW

0 out of 5
(0)
 • کشوی میوه و سبزیجات /کشوی مواد غذایی
 • دارای محفظه نگهداری شیر/سیستم روشنایی داخلی

نمایش یک نتیجه