تصفیه هوا سامسونگ

Samsung-AB90-Air-Purifier-f9ed1c.jpg 2,145,000 تومان

تصفیه هوا سامسونگ AB90

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

حسگر بو
صدا (حداکثر/حداقل) ۵۷ دسیبل

افزودن به سبد خریدمقایسه
ls_f5782_j41.jpg 1,315,000 تومان

تصفیه هوا سامسونگ J41

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), قفل کودک(Child Lock), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

افزودن به سبد خریدمقایسه
JPEG-Image-225-×-225-pixels.jpg 1,942,000 تومان

تصفیه هوا سامسونگ M50

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

افزودن به سبد خریدمقایسه
JPEG-Image-225-×-225-pixels-1.jpg 1,815,000 تومان

تصفیه هوا سامسونگ P55

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ویژگی ها حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

افزودن به سبد خریدمقایسه
11-2.jpg 1,535,000 تومان

تصفیه هوا سامسونگ S38

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیل

افزودن به سبد خریدمقایسه
Samsung-AB90-Air-Purifier-f9ed1c.jpg

تصفیه هوا سامسونگ AB90

0 out of 5
(0)

حسگر بو
صدا (حداکثر/حداقل) ۵۷ دسیبل

SKU: N/A
ls_f5782_j41.jpg

تصفیه هوا سامسونگ J41

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), قفل کودک(Child Lock), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

SKU: N/A
JPEG-Image-225-×-225-pixels.jpg

تصفیه هوا سامسونگ M50

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

SKU: N/A
JPEG-Image-225-×-225-pixels-1.jpg

تصفیه هوا سامسونگ P55

0 out of 5
(0)

ویژگی ها حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

SKU: N/A
11-2.jpg

تصفیه هوا سامسونگ S38

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیل

SKU: N/A
Samsung-AB90-Air-Purifier-f9ed1c.jpg

تصفیه هوا سامسونگ AB90

0 out of 5
(0)

حسگر بو
صدا (حداکثر/حداقل) ۵۷ دسیبل

ls_f5782_j41.jpg

تصفیه هوا سامسونگ J41

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), قفل کودک(Child Lock), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

JPEG-Image-225-×-225-pixels.jpg

تصفیه هوا سامسونگ M50

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

JPEG-Image-225-×-225-pixels-1.jpg

تصفیه هوا سامسونگ P55

0 out of 5
(0)

ویژگی ها حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

11-2.jpg

تصفیه هوا سامسونگ S38

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیل

Samsung-AB90-Air-Purifier-f9ed1c.jpg

تصفیه هوا سامسونگ AB90

0 out of 5
(0)

حسگر بو
صدا (حداکثر/حداقل) ۵۷ دسیبل

ls_f5782_j41.jpg

تصفیه هوا سامسونگ J41

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), قفل کودک(Child Lock), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

JPEG-Image-225-×-225-pixels.jpg

تصفیه هوا سامسونگ M50

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیلتر, مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

JPEG-Image-225-×-225-pixels-1.jpg

تصفیه هوا سامسونگ P55

0 out of 5
(0)

ویژگی ها حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), مجهز به سنسور بو, مجهز به سنسور گرد و غبار

11-2.jpg

تصفیه هوا سامسونگ S38

0 out of 5
(0)

ویژگی ها بازنشانی فیلتر(Filter Reset), حالت خواب(Sleep Mode), حالت خودکار(Auto Mode), لامپ هشدار تعویض فیل

نمایش یک نتیجه