ظرفشویی توکار سامسونگ

-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg 3,317,000 تومان

ظرفشویی توکار سامسونگ D170

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر
مصرف آب سالانه ۲۸۰۰
سیستم خشک کن متراکم

افزودن به سبد خریدمقایسه
-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg 3,424,000 تومان

ظرفشویی توکار سامسونگ D175

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

مصرف انرژی A رتبه
کیفیت شستشو A
کیفیت خشک کن A
مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر

افزودن به سبد خریدمقایسه
-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg

ظرفشویی توکار سامسونگ D170

0 out of 5
(0)

مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر
مصرف آب سالانه ۲۸۰۰
سیستم خشک کن متراکم

SKU: N/A
-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg

ظرفشویی توکار سامسونگ D175

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی A رتبه
کیفیت شستشو A
کیفیت خشک کن A
مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر

SKU: N/A
-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg

ظرفشویی توکار سامسونگ D170

0 out of 5
(0)

مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر
مصرف آب سالانه ۲۸۰۰
سیستم خشک کن متراکم

-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg

ظرفشویی توکار سامسونگ D175

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی A رتبه
کیفیت شستشو A
کیفیت خشک کن A
مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر

-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg

ظرفشویی توکار سامسونگ D170

0 out of 5
(0)

مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر
مصرف آب سالانه ۲۸۰۰
سیستم خشک کن متراکم

-14-نفره-d170-سامسونگ.jpg

ظرفشویی توکار سامسونگ D175

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی A رتبه
کیفیت شستشو A
کیفیت خشک کن A
مصرف آب هر بار شستشو ۱۰ لیتر

نمایش یک نتیجه