هود سامسونگ

Range-Hood_Samsung_C90_636141122315770000.jpg 1,144,000 تومان

هود توکار سامسونگ C90

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی
سرعت فن متوسط

افزودن به سبد خریدمقایسه
JPEG-Image-225-×-225-pixels-6.jpg 1,392,000 تومان

هود سامسونگ B90

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

قدرت مکش ۷۵۶ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

افزودن به سبد خریدمقایسه
-دیواری-m90-سامسونگ.jpg 1,166,000 تومان

هود سامسونگ M90

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

قدرت مکش ۴۷۰ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

افزودن به سبد خریدمقایسه
Range-Hood_Samsung_C90_636141122315770000.jpg

هود توکار سامسونگ C90

0 out of 5
(0)

تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی
سرعت فن متوسط

SKU: N/A
JPEG-Image-225-×-225-pixels-6.jpg

هود سامسونگ B90

0 out of 5
(0)

قدرت مکش ۷۵۶ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

SKU: N/A
-دیواری-m90-سامسونگ.jpg

هود سامسونگ M90

0 out of 5
(0)

قدرت مکش ۴۷۰ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

SKU: N/A
Range-Hood_Samsung_C90_636141122315770000.jpg

هود توکار سامسونگ C90

0 out of 5
(0)

تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی
سرعت فن متوسط

JPEG-Image-225-×-225-pixels-6.jpg

هود سامسونگ B90

0 out of 5
(0)

قدرت مکش ۷۵۶ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

-دیواری-m90-سامسونگ.jpg

هود سامسونگ M90

0 out of 5
(0)

قدرت مکش ۴۷۰ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

Range-Hood_Samsung_C90_636141122315770000.jpg

هود توکار سامسونگ C90

0 out of 5
(0)

تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی
سرعت فن متوسط

JPEG-Image-225-×-225-pixels-6.jpg

هود سامسونگ B90

0 out of 5
(0)

قدرت مکش ۷۵۶ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

-دیواری-m90-سامسونگ.jpg

هود سامسونگ M90

0 out of 5
(0)

قدرت مکش ۴۷۰ m/hr
تعداد لامپ ۲
نوع لامپ هالوژنی

نمایش یک نتیجه