ظرفشویی سامسونگ

Dishwashers_Samsung_D141STS_635845662354420000.jpg 2,557,000 تومان

ظرفشویی سامسونگ D141STS

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

افزودن به سبد خریدمقایسه
levant_DW60H5050FW-MA_004_Right-Perspective_white_3184_pic3.jpg 2,397,000 تومان

ظرفشویی سامسونگ D141W

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

مصرف انرژی هر بار شستشو ۱٫۰۴kwh
مصرف انرژی سالانه ۲۹۵kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر

افزودن به سبد خریدمقایسه
au_DW60H6050FS-SA_003_Left-Perspective_silver_3182_pic1.jpg 2,771,000 تومان

ظرفشویی سامسونگ D146STS

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

مصرف انرژی سالانه ۲۹۸kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر
مصرف آب سالانه ۳۳۶۰ لیتر
سیستم خشک کن متراکم

افزودن به سبد خریدمقایسه
r_0_0000333_1-1.jpg 2,611,000 تومان

ظرفشویی سامسونگ D146W

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

افزودن به سبد خریدمقایسه
uk_DW60H9950FS-EU_003_L-Perspective_silver_3171_pic1.jpg 4,120,000 تومان

ظرفشویی سامسونگ D162STS

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwall

افزودن به سبد خریدمقایسه
iran-dish-washer-d162w-d162w-hac-001-front-white.jpg 3,906,000 تومان

ظرفشویی سامسونگ D162W

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwal

افزودن به سبد خریدمقایسه
Dishwashers_Samsung_D141STS_635845662354420000.jpg

ظرفشویی سامسونگ D141STS

0 out of 5
(0)

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

SKU: N/A
levant_DW60H5050FW-MA_004_Right-Perspective_white_3184_pic3.jpg

ظرفشویی سامسونگ D141W

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی هر بار شستشو ۱٫۰۴kwh
مصرف انرژی سالانه ۲۹۵kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر

SKU: N/A
au_DW60H6050FS-SA_003_Left-Perspective_silver_3182_pic1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D146STS

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی سالانه ۲۹۸kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر
مصرف آب سالانه ۳۳۶۰ لیتر
سیستم خشک کن متراکم

SKU: N/A
r_0_0000333_1-1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D146W

0 out of 5
(0)

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

SKU: N/A
uk_DW60H9950FS-EU_003_L-Perspective_silver_3171_pic1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D162STS

0 out of 5
(0)

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwall

SKU: N/A
iran-dish-washer-d162w-d162w-hac-001-front-white.jpg

ظرفشویی سامسونگ D162W

0 out of 5
(0)

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwal

SKU: N/A
Dishwashers_Samsung_D141STS_635845662354420000.jpg

ظرفشویی سامسونگ D141STS

0 out of 5
(0)

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

levant_DW60H5050FW-MA_004_Right-Perspective_white_3184_pic3.jpg

ظرفشویی سامسونگ D141W

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی هر بار شستشو ۱٫۰۴kwh
مصرف انرژی سالانه ۲۹۵kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر

au_DW60H6050FS-SA_003_Left-Perspective_silver_3182_pic1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D146STS

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی سالانه ۲۹۸kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر
مصرف آب سالانه ۳۳۶۰ لیتر
سیستم خشک کن متراکم

r_0_0000333_1-1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D146W

0 out of 5
(0)

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

uk_DW60H9950FS-EU_003_L-Perspective_silver_3171_pic1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D162STS

0 out of 5
(0)

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwall

iran-dish-washer-d162w-d162w-hac-001-front-white.jpg

ظرفشویی سامسونگ D162W

0 out of 5
(0)

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwal

Dishwashers_Samsung_D141STS_635845662354420000.jpg

ظرفشویی سامسونگ D141STS

0 out of 5
(0)

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

levant_DW60H5050FW-MA_004_Right-Perspective_white_3184_pic3.jpg

ظرفشویی سامسونگ D141W

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی هر بار شستشو ۱٫۰۴kwh
مصرف انرژی سالانه ۲۹۵kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر

au_DW60H6050FS-SA_003_Left-Perspective_silver_3182_pic1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D146STS

0 out of 5
(0)

مصرف انرژی سالانه ۲۹۸kwh
مصرف آب هر بار شستشو ۱۲ لیتر
مصرف آب سالانه ۳۳۶۰ لیتر
سیستم خشک کن متراکم

r_0_0000333_1-1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D146W

0 out of 5
(0)

پوشش داخلی استیل ضد زنگ
بازوهای آب پاش بالایی/میانی/پایینی
تکنولوژی شستشو

uk_DW60H9950FS-EU_003_L-Perspective_silver_3171_pic1.jpg

ظرفشویی سامسونگ D162STS

0 out of 5
(0)

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwall

iran-dish-washer-d162w-d162w-hac-001-front-white.jpg

ظرفشویی سامسونگ D162W

0 out of 5
(0)

بازوهای آب پاش بالایی/پایینی
تکنولوژی شستشو
تکنولوژی شستشو بازوهای آبپاش, تکنولوژی Waterwal

نمایش یک نتیجه