بوگاتی

design-juicer-chromed-design-appliances-vita-1101-z.jpg 700,000 تومان

آب پرتغالگیری بوگاتی ۵۵VITACR

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتغالگیری-بوگاتی-۵۵vitacr
 • پارچ با ظرفیت ۰٫۶ لیتر
 • چرخش ۹۰۹۵ دور در دقیقه
افزودن به سبد خریدمقایسه
juicer-red-design-appliances-vita-1119-z.jpg 660,000 تومان

آب پرتقا لگیری بوگاتی ۵۵VITAC3

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتقا-لگیری-بوگاتی۵۵vitac3
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
1000078297_main.jpg 660,000 تومان

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAC

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتقالگیر-بوگاتی-۵۵vitac

 

 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
design-juicer-apple-green-design-appliances-vita-1084-z.jpg 660,000 تومان

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITACM

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتقالگیر-بوگاتی-۵۵vitacm
 • قابلیت چرخش ۶۰ درجه جهت ریخت اسانتر در لیوان
 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
juicer-black-design-appliances-vita-1140-z.jpg 660,000 تومان

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAN

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتقالگیر-بوگاتی-۵۵vitan
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
design-juicer-yellow-design-appliances-vita-1129-z.jpg 660,000 تومان

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITAC6

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتقالگیری-بوگاتی-۵۵vitac6
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
juicer-white-design-appliances-vita-1110-z.jpg 660,000 تومان

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACI

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتقالگیری-بوگاتی-۵۵vitaci
 • نجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
design-juicer-orange-design-appliances-vita-1092-z.jpg 660,000 تومان

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACO

0 out of 5
(0)
SKU: آب-پرتقالگیری-بوگاتی-۵۵vitaco
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
thumb_740x500_7d3fa78d1419546602.jpg 3,900,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVABGI

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divabgi
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
15-DIVAC_1_supersize.jpg 2,600,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divac
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
espresso-coffee-machine-red-design-appliances-diva-716-z.jpg 2,600,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC3

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divac3
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
espresso-coffee-machine-yellow-design-appliances-diva-732-z.jpg 2,600,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC6

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divac6
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
espresso-coffee-machine-white-design-appliances-diva-704-z.jpg 2,600,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACI

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divaci
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
227x227.jpg 2,600,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACM

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی۱۵divacm
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
espresso-coffee-machine-orange-design-appliances-diva-760-z.jpg 2,600,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACO

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divaco
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
Espresso5.jpg 2,800,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACR

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divacr
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
 • طول سیم: حدوداً ۱٫۲ متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
zoom_15-EDIVAN_FOTO_B.jpg 2,600,000 تومان

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAN

0 out of 5
(0)
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divan
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
افزودن به سبد خریدمقایسه
scale-chromed-design-appliances-uma-1177-z.jpg 460,000 تومان

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC1

0 out of 5
(0)
SKU: ترازوی-بوگاتی-۵۶umac1
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
espresso-coffee-machine-chromed-design-appliances-diva-682-z.jpg 460,000 تومان

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC3

0 out of 5
(0)
SKU: ترازوی-بوگاتی-۵۶umac3
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
scale-yellow-design-appliances-uma-1192-z.jpg 460,000 تومان

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC6

0 out of 5
(0)
SKU: ترازوی-بوگاتی-۵۶umac6
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
افزودن به سبد خریدمقایسه
design-juicer-chromed-design-appliances-vita-1101-z.jpg

آب پرتغالگیری بوگاتی ۵۵VITACR

0 out of 5
(0)
 • پارچ با ظرفیت ۰٫۶ لیتر
 • چرخش ۹۰۹۵ دور در دقیقه
SKU: آب-پرتغالگیری-بوگاتی-۵۵vitacr
juicer-red-design-appliances-vita-1119-z.jpg

آب پرتقا لگیری بوگاتی ۵۵VITAC3

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
SKU: آب-پرتقا-لگیری-بوگاتی۵۵vitac3
1000078297_main.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAC

0 out of 5
(0)

 

 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
SKU: آب-پرتقالگیر-بوگاتی-۵۵vitac
design-juicer-apple-green-design-appliances-vita-1084-z.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITACM

0 out of 5
(0)
 • قابلیت چرخش ۶۰ درجه جهت ریخت اسانتر در لیوان
 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
SKU: آب-پرتقالگیر-بوگاتی-۵۵vitacm
juicer-black-design-appliances-vita-1140-z.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAN

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
SKU: آب-پرتقالگیر-بوگاتی-۵۵vitan
design-juicer-yellow-design-appliances-vita-1129-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITAC6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
SKU: آب-پرتقالگیری-بوگاتی-۵۵vitac6
juicer-white-design-appliances-vita-1110-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACI

0 out of 5
(0)
 • نجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
SKU: آب-پرتقالگیری-بوگاتی-۵۵vitaci
design-juicer-orange-design-appliances-vita-1092-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACO

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
SKU: آب-پرتقالگیری-بوگاتی-۵۵vitaco
thumb_740x500_7d3fa78d1419546602.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVABGI

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divabgi
15-DIVAC_1_supersize.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divac
espresso-coffee-machine-red-design-appliances-diva-716-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC3

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divac3
espresso-coffee-machine-yellow-design-appliances-diva-732-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC6

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divac6
espresso-coffee-machine-white-design-appliances-diva-704-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACI

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-۱۵divaci
227x227.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACM

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی۱۵divacm
espresso-coffee-machine-orange-design-appliances-diva-760-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACO

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divaco
Espresso5.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACR

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
 • طول سیم: حدوداً ۱٫۲ متر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divacr
zoom_15-EDIVAN_FOTO_B.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAN

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
SKU: اسپرسو-بوگاتی-divan
scale-chromed-design-appliances-uma-1177-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC1

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
SKU: ترازوی-بوگاتی-۵۶umac1
espresso-coffee-machine-chromed-design-appliances-diva-682-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC3

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
SKU: ترازوی-بوگاتی-۵۶umac3
scale-yellow-design-appliances-uma-1192-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC6

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
SKU: ترازوی-بوگاتی-۵۶umac6
design-juicer-chromed-design-appliances-vita-1101-z.jpg

آب پرتغالگیری بوگاتی ۵۵VITACR

0 out of 5
(0)
 • پارچ با ظرفیت ۰٫۶ لیتر
 • چرخش ۹۰۹۵ دور در دقیقه
juicer-red-design-appliances-vita-1119-z.jpg

آب پرتقا لگیری بوگاتی ۵۵VITAC3

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
1000078297_main.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAC

0 out of 5
(0)

 

 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
design-juicer-apple-green-design-appliances-vita-1084-z.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITACM

0 out of 5
(0)
 • قابلیت چرخش ۶۰ درجه جهت ریخت اسانتر در لیوان
 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
juicer-black-design-appliances-vita-1140-z.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAN

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
design-juicer-yellow-design-appliances-vita-1129-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITAC6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
juicer-white-design-appliances-vita-1110-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACI

0 out of 5
(0)
 • نجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
design-juicer-orange-design-appliances-vita-1092-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACO

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
thumb_740x500_7d3fa78d1419546602.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVABGI

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
15-DIVAC_1_supersize.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
espresso-coffee-machine-red-design-appliances-diva-716-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC3

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
espresso-coffee-machine-yellow-design-appliances-diva-732-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC6

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
espresso-coffee-machine-white-design-appliances-diva-704-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACI

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
227x227.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACM

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
espresso-coffee-machine-orange-design-appliances-diva-760-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACO

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
Espresso5.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACR

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
 • طول سیم: حدوداً ۱٫۲ متر
zoom_15-EDIVAN_FOTO_B.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAN

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
scale-chromed-design-appliances-uma-1177-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC1

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
espresso-coffee-machine-chromed-design-appliances-diva-682-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC3

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
scale-yellow-design-appliances-uma-1192-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC6

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
design-juicer-chromed-design-appliances-vita-1101-z.jpg

آب پرتغالگیری بوگاتی ۵۵VITACR

0 out of 5
(0)
 • پارچ با ظرفیت ۰٫۶ لیتر
 • چرخش ۹۰۹۵ دور در دقیقه
juicer-red-design-appliances-vita-1119-z.jpg

آب پرتقا لگیری بوگاتی ۵۵VITAC3

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
1000078297_main.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAC

0 out of 5
(0)

 

 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
design-juicer-apple-green-design-appliances-vita-1084-z.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITACM

0 out of 5
(0)
 • قابلیت چرخش ۶۰ درجه جهت ریخت اسانتر در لیوان
 • طول سیم حدودا یک متر ۲۳۰-۲۴۰ ولت / ۶۰-۵۰ هرتز
 • گنجایش : ۰٫۶ لیتر
juicer-black-design-appliances-vita-1140-z.jpg

آب پرتقالگیر بوگاتی ۵۵VITAN

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
design-juicer-yellow-design-appliances-vita-1129-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITAC6

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
juicer-white-design-appliances-vita-1110-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACI

0 out of 5
(0)
 • نجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
design-juicer-orange-design-appliances-vita-1092-z.jpg

آب پرتقالگیری بوگاتی ۵۵VITACO

0 out of 5
(0)
 • گنجایش: ۰٫۶ لیتر
 • وزن: ۳٫۴ کیلوگرم
 • طول سیم: تقریباً ۱ متر
thumb_740x500_7d3fa78d1419546602.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVABGI

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
15-DIVAC_1_supersize.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
espresso-coffee-machine-red-design-appliances-diva-716-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC3

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
espresso-coffee-machine-yellow-design-appliances-diva-732-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAC6

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
espresso-coffee-machine-white-design-appliances-diva-704-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACI

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۷٫۶۰ کیلوگرم
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
227x227.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACM

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
espresso-coffee-machine-orange-design-appliances-diva-760-z.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACO

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
Espresso5.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVACR

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
 • طول سیم: حدوداً ۱٫۲ متر
zoom_15-EDIVAN_FOTO_B.jpg

اسپرسو بوگاتی ۱۵DIVAN

0 out of 5
(0)
 • رنگ: یکدست و براق
 • ظرفیت تانک: ۰٫۸ لیتر
 • ابعاد ۳۶٫۵ × ۲۴ سانتیمتر
scale-chromed-design-appliances-uma-1177-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC1

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
espresso-coffee-machine-chromed-design-appliances-diva-682-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC3

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر
scale-yellow-design-appliances-uma-1192-z.jpg

ترازوی بوگاتی ۵۶UMAC6

0 out of 5
(0)
 • وزن: ۲،۰۶۲ کیلوگرم
 • اندازه گیری: ø۲۲X24 سانتی متر

نمایش یک نتیجه