جارو برقی ال جی

large02-3.jpg 494,000 تومان

جار و برقی ال جی ۲۷۲۱

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

قدرت مکش بالا – ۲۱۰۰ وات
دارای فیلتر بهداشتی هپا
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری

افزودن به سبد خریدمقایسه
Large-2-2.jpg 575,000 تومان

جار و برقی ال جی ۲۸۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای کنترل روی دسته
دارای لوله تلسکوپی

افزودن به سبد خریدمقایسه
Large-2-3.jpg 626,000 تومان

جار و برقی ال جی ۲۸۲۲

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

دارای کنترل روی دسته
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای لوله تلسکوپی

افزودن به سبد خریدمقایسه
Global_VC_B7_2016_Gallery_Large_01.jpg 1,285,000 تومان

جار و برقی ال جی ۳۸۷۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

کیسه ضد آلرژی
نازل نازل فرش و کف
طول سیم ۶٫۳ متر

افزودن به سبد خریدمقایسه
large03-5.jpg 490,000 تومان

جار و برقی ال جی ۴۲۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

نوع کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی استیل
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
وزن ۴٫۵ کیلوگرم

افزودن به سبد خریدمقایسه
large01-3.jpg 727,000 تومان

جار و برقی ال جی ۷۱۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۵ لیتر
نوع جارو بدون کیسه

افزودن به سبد خریدمقایسه
large04-2.jpg 848,000 تومان

جار و برقی ال جی ۷۳۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

افزودن به سبد خریدمقایسه
large02-6.jpg 989,000 تومان

جار و برقی ال جی ۷۵۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا کربن اکتیو
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن
کم صدا

افزودن به سبد خریدمقایسه
large05-4.jpg 1,294,000 تومان

جار و برقی ال جی ۷۷۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده ساز)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

افزودن به سبد خریدمقایسه
vb-7320-200x150.jpg 949,000 تومان

جار و برقی ال جی ۸۳۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

درت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

افزودن به سبد خریدمقایسه
large02-6.jpg 1,189,000 تومان

جار و برقی ال جی ۸۵۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
فیلتر خروجی HEPA13 کربن اکتیو
نوع جارو بدون کیسه

افزودن به سبد خریدمقایسه
large01-5.jpg 1,590,000 تومان

جار و برقی ال جی۸۷۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده سازی زباله)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

افزودن به سبد خریدمقایسه
Large-2-1.jpg 565,000 تومان

جارو برقی ال جی ۵۲۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

نوع جارو بدون کیسه
فیلتر خروجی HEPA11
نوع کنترل روی دسته

افزودن به سبد خریدمقایسه
Large-1-8.jpg 849,000 تومان

جارو برقی ال جی ۸۱۲۰

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۲
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

افزودن به سبد خریدمقایسه
large02-3.jpg

جار و برقی ال جی ۲۷۲۱

0 out of 5
(0)

قدرت مکش بالا – ۲۱۰۰ وات
دارای فیلتر بهداشتی هپا
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری

SKU: N/A
Large-2-2.jpg

جار و برقی ال جی ۲۸۲۰

0 out of 5
(0)

دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای کنترل روی دسته
دارای لوله تلسکوپی

SKU: N/A
Large-2-3.jpg

جار و برقی ال جی ۲۸۲۲

0 out of 5
(0)

دارای کنترل روی دسته
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای لوله تلسکوپی

SKU: N/A
Global_VC_B7_2016_Gallery_Large_01.jpg

جار و برقی ال جی ۳۸۷۰

0 out of 5
(0)

کیسه ضد آلرژی
نازل نازل فرش و کف
طول سیم ۶٫۳ متر

SKU: N/A
large03-5.jpg

جار و برقی ال جی ۴۲۲۰

0 out of 5
(0)

نوع کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی استیل
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
وزن ۴٫۵ کیلوگرم

SKU: N/A
large01-3.jpg

جار و برقی ال جی ۷۱۲۰

0 out of 5
(0)

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۵ لیتر
نوع جارو بدون کیسه

SKU: N/A
large04-2.jpg

جار و برقی ال جی ۷۳۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

SKU: N/A
large02-6.jpg

جار و برقی ال جی ۷۵۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا کربن اکتیو
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن
کم صدا

SKU: N/A
large05-4.jpg

جار و برقی ال جی ۷۷۲۰

0 out of 5
(0)

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده ساز)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

SKU: N/A
vb-7320-200x150.jpg

جار و برقی ال جی ۸۳۲۰

0 out of 5
(0)

درت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

SKU: N/A
large02-6.jpg

جار و برقی ال جی ۸۵۲۰

0 out of 5
(0)

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
فیلتر خروجی HEPA13 کربن اکتیو
نوع جارو بدون کیسه

SKU: N/A
large01-5.jpg

جار و برقی ال جی۸۷۲۰

0 out of 5
(0)

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده سازی زباله)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

SKU: N/A
Large-2-1.jpg

جارو برقی ال جی ۵۲۲۰

0 out of 5
(0)

نوع جارو بدون کیسه
فیلتر خروجی HEPA11
نوع کنترل روی دسته

SKU: N/A
Large-1-8.jpg

جارو برقی ال جی ۸۱۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۲
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

SKU: N/A
large02-3.jpg

جار و برقی ال جی ۲۷۲۱

0 out of 5
(0)

قدرت مکش بالا – ۲۱۰۰ وات
دارای فیلتر بهداشتی هپا
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری

Large-2-2.jpg

جار و برقی ال جی ۲۸۲۰

0 out of 5
(0)

دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای کنترل روی دسته
دارای لوله تلسکوپی

Large-2-3.jpg

جار و برقی ال جی ۲۸۲۲

0 out of 5
(0)

دارای کنترل روی دسته
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای لوله تلسکوپی

Global_VC_B7_2016_Gallery_Large_01.jpg

جار و برقی ال جی ۳۸۷۰

0 out of 5
(0)

کیسه ضد آلرژی
نازل نازل فرش و کف
طول سیم ۶٫۳ متر

large03-5.jpg

جار و برقی ال جی ۴۲۲۰

0 out of 5
(0)

نوع کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی استیل
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
وزن ۴٫۵ کیلوگرم

large01-3.jpg

جار و برقی ال جی ۷۱۲۰

0 out of 5
(0)

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۵ لیتر
نوع جارو بدون کیسه

large04-2.jpg

جار و برقی ال جی ۷۳۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

large02-6.jpg

جار و برقی ال جی ۷۵۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا کربن اکتیو
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن
کم صدا

large05-4.jpg

جار و برقی ال جی ۷۷۲۰

0 out of 5
(0)

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده ساز)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

vb-7320-200x150.jpg

جار و برقی ال جی ۸۳۲۰

0 out of 5
(0)

درت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

large02-6.jpg

جار و برقی ال جی ۸۵۲۰

0 out of 5
(0)

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
فیلتر خروجی HEPA13 کربن اکتیو
نوع جارو بدون کیسه

large01-5.jpg

جار و برقی ال جی۸۷۲۰

0 out of 5
(0)

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده سازی زباله)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

Large-2-1.jpg

جارو برقی ال جی ۵۲۲۰

0 out of 5
(0)

نوع جارو بدون کیسه
فیلتر خروجی HEPA11
نوع کنترل روی دسته

Large-1-8.jpg

جارو برقی ال جی ۸۱۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۲
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

large02-3.jpg

جار و برقی ال جی ۲۷۲۱

0 out of 5
(0)

قدرت مکش بالا – ۲۱۰۰ وات
دارای فیلتر بهداشتی هپا
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری

Large-2-2.jpg

جار و برقی ال جی ۲۸۲۰

0 out of 5
(0)

دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای کنترل روی دسته
دارای لوله تلسکوپی

Large-2-3.jpg

جار و برقی ال جی ۲۸۲۲

0 out of 5
(0)

دارای کنترل روی دسته
دارای محفظه بزرگ ۵ لیتری
دارای لوله تلسکوپی

Global_VC_B7_2016_Gallery_Large_01.jpg

جار و برقی ال جی ۳۸۷۰

0 out of 5
(0)

کیسه ضد آلرژی
نازل نازل فرش و کف
طول سیم ۶٫۳ متر

large03-5.jpg

جار و برقی ال جی ۴۲۲۰

0 out of 5
(0)

نوع کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی استیل
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
وزن ۴٫۵ کیلوگرم

large01-3.jpg

جار و برقی ال جی ۷۱۲۰

0 out of 5
(0)

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۵ لیتر
نوع جارو بدون کیسه

large04-2.jpg

جار و برقی ال جی ۷۳۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

large02-6.jpg

جار و برقی ال جی ۷۵۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا کربن اکتیو
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن
کم صدا

large05-4.jpg

جار و برقی ال جی ۷۷۲۰

0 out of 5
(0)

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده ساز)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

vb-7320-200x150.jpg

جار و برقی ال جی ۸۳۲۰

0 out of 5
(0)

درت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

large02-6.jpg

جار و برقی ال جی ۸۵۲۰

0 out of 5
(0)

حداکثر قدرت ۲۰۰۰ وات
گنجایش مخزن ۱٫۲ لیتر
فیلتر خروجی HEPA13 کربن اکتیو
نوع جارو بدون کیسه

large01-5.jpg

جار و برقی ال جی۸۷۲۰

0 out of 5
(0)

سیستم اتوماتیک تعقیب کاربر
سیستم کمپرسور ( فشرده سازی زباله)
قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۳ کربن اکتیو

Large-2-1.jpg

جارو برقی ال جی ۵۲۲۰

0 out of 5
(0)

نوع جارو بدون کیسه
فیلتر خروجی HEPA11
نوع کنترل روی دسته

Large-1-8.jpg

جارو برقی ال جی ۸۱۲۰

0 out of 5
(0)

قدرت مکش پایدار
فیلتر هپا ۱۲
تخلیه آسان و بهداشتی مخزن

نمایش یک نتیجه