ساید بای ساید ال جی

Side-by-Side-Refrigerators_LG_LG_SIDE_BY_SIDE_SXS33TS-28_FT_636173968557850000.jpg 7,560,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۳۳TS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۳۳ts
 • گنجایش خالص ۶۰۱ لیتر
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
Large-4.jpg 7,190,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۳۳W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۳۳w

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

افزودن به سبد خریدمقایسه
large06.jpg 8,859,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۴۵S

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۴۵s

نوع دستگیره میله ای
گنجایش خالص ۷۵۷ لیتر
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

افزودن به سبد خریدمقایسه
large06.jpg 8,396,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۴۵w

سیستم عیب‌یابی هوشمند دارد
صفحه نمایش لمسی

افزودن به سبد خریدمقایسه
bentley_zoom_01-1.jpg 10,807,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴S

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳۴s
 • نوع دستگیره دسته مخفی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
افزودن به سبد خریدمقایسه
bentley_zoom_01-1.jpg 10,342,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳۴w
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع روشنایی LED
 • صفحه نمایش لمسی
افزودن به سبد خریدمقایسه
Side-by-Side-Refrigerators_LG_SXB53TS_636091133324940000.jpg 8,350,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۵۳TS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳ts
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
افزودن به سبد خریدمقایسه
-بای-ساید-ال-جی-sxb53.jpg 7,980,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۵۳W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳w

درب DID دارد -(جدید)
نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
نوع کمپرسور اینورتر خطی

افزودن به سبد خریدمقایسه
bentley_zoom_01.jpg 9,481,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۵۵S

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۵s
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
افزودن به سبد خریدمقایسه
large-2 9,017,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۵۵W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۵w
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
افزودن به سبد خریدمقایسه
large-1.jpg 7,950,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۶۲NS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۶۲ns

درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی
آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد

افزودن به سبد خریدمقایسه
1-1-1.jpg 7,580,000 تومان

ساید بای ساید ال جی ۶۲W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۶۲w
 • درب DID دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
REF_P-Next3JTWater-purifying_zoom_01.jpg 14,688,000 تومان

ساید بای ساید ال جی NEXT.P86DB

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next-p86db
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
افزودن به سبد خریدمقایسه
large03-4.jpg 11,650,000 تومان

ساید بای ساید ال جی NEXT73NS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next73ns

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی

افزودن به سبد خریدمقایسه
large03-4.jpg 11,100,000 تومان

ساید بای ساید ال جی NEXT73W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next73w
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • درب DID دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
large01-1.jpg 13,469,000 تومان

ساید بای ساید ال جی NEXT76SS

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next76ss

کشوی نگهدارنده‌ی رطوبت دارد
سیستم جریان هوای چند گانه دارد
طبقه تاشو دارد

افزودن به سبد خریدمقایسه
15-500x445.jpg 12,752,000 تومان

ساید بای ساید ال جی NEXT76W

0 out of 5
(0)
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next76w
 • گنجایش خالص ۷۱۶ لیتر
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
Side-by-Side-Refrigerators_LG_LG_SIDE_BY_SIDE_SXS33TS-28_FT_636173968557850000.jpg

ساید بای ساید ال جی ۳۳TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۶۰۱ لیتر
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۳۳ts
Large-4.jpg

ساید بای ساید ال جی ۳۳W

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۳۳w
large06.jpg

ساید بای ساید ال جی ۴۵S

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره میله ای
گنجایش خالص ۷۵۷ لیتر
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۴۵s
large06.jpg

ساید بای ساید ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)

سیستم عیب‌یابی هوشمند دارد
صفحه نمایش لمسی

SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۴۵w
bentley_zoom_01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴S

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره دسته مخفی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳۴s
bentley_zoom_01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴W

0 out of 5
(0)
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع روشنایی LED
 • صفحه نمایش لمسی
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳۴w
Side-by-Side-Refrigerators_LG_SXB53TS_636091133324940000.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳TS

0 out of 5
(0)
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳ts
-بای-ساید-ال-جی-sxb53.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳W

0 out of 5
(0)

درب DID دارد -(جدید)
نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
نوع کمپرسور اینورتر خطی

SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۳w
bentley_zoom_01.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۵S

0 out of 5
(0)
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۵s
large-2

ساید بای ساید ال جی ۵۵W

0 out of 5
(0)
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۵۵w
large-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۶۲NS

0 out of 5
(0)

درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی
آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد

SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۶۲ns
1-1-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۶۲W

0 out of 5
(0)
 • درب DID دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-۶۲w
REF_P-Next3JTWater-purifying_zoom_01.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT.P86DB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next-p86db
large03-4.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT73NS

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی

SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next73ns
large03-4.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT73W

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • درب DID دارد
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next73w
large01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT76SS

0 out of 5
(0)

کشوی نگهدارنده‌ی رطوبت دارد
سیستم جریان هوای چند گانه دارد
طبقه تاشو دارد

SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next76ss
15-500x445.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT76W

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۷۱۶ لیتر
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
SKU: ساید-بای-ساید-ال-جی-next76w
Side-by-Side-Refrigerators_LG_LG_SIDE_BY_SIDE_SXS33TS-28_FT_636173968557850000.jpg

ساید بای ساید ال جی ۳۳TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۶۰۱ لیتر
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
Large-4.jpg

ساید بای ساید ال جی ۳۳W

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

large06.jpg

ساید بای ساید ال جی ۴۵S

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره میله ای
گنجایش خالص ۷۵۷ لیتر
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

large06.jpg

ساید بای ساید ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)

سیستم عیب‌یابی هوشمند دارد
صفحه نمایش لمسی

bentley_zoom_01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴S

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره دسته مخفی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
bentley_zoom_01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴W

0 out of 5
(0)
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع روشنایی LED
 • صفحه نمایش لمسی
Side-by-Side-Refrigerators_LG_SXB53TS_636091133324940000.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳TS

0 out of 5
(0)
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
-بای-ساید-ال-جی-sxb53.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳W

0 out of 5
(0)

درب DID دارد -(جدید)
نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
نوع کمپرسور اینورتر خطی

bentley_zoom_01.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۵S

0 out of 5
(0)
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
large-2

ساید بای ساید ال جی ۵۵W

0 out of 5
(0)
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
large-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۶۲NS

0 out of 5
(0)

درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی
آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد

1-1-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۶۲W

0 out of 5
(0)
 • درب DID دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد
REF_P-Next3JTWater-purifying_zoom_01.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT.P86DB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
large03-4.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT73NS

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی

large03-4.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT73W

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • درب DID دارد
large01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT76SS

0 out of 5
(0)

کشوی نگهدارنده‌ی رطوبت دارد
سیستم جریان هوای چند گانه دارد
طبقه تاشو دارد

15-500x445.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT76W

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۷۱۶ لیتر
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
Side-by-Side-Refrigerators_LG_LG_SIDE_BY_SIDE_SXS33TS-28_FT_636173968557850000.jpg

ساید بای ساید ال جی ۳۳TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۶۰۱ لیتر
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
Large-4.jpg

ساید بای ساید ال جی ۳۳W

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

large06.jpg

ساید بای ساید ال جی ۴۵S

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره میله ای
گنجایش خالص ۷۵۷ لیتر
کلاس مصرف انرژی A
سیستم آبریز دارد

large06.jpg

ساید بای ساید ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)

سیستم عیب‌یابی هوشمند دارد
صفحه نمایش لمسی

bentley_zoom_01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴S

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره دسته مخفی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
bentley_zoom_01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳۴W

0 out of 5
(0)
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع روشنایی LED
 • صفحه نمایش لمسی
Side-by-Side-Refrigerators_LG_SXB53TS_636091133324940000.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳TS

0 out of 5
(0)
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
-بای-ساید-ال-جی-sxb53.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۳W

0 out of 5
(0)

درب DID دارد -(جدید)
نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
نوع کمپرسور اینورتر خطی

bentley_zoom_01.jpg

ساید بای ساید ال جی ۵۵S

0 out of 5
(0)
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
large-2

ساید بای ساید ال جی ۵۵W

0 out of 5
(0)
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع یخ‌ساز باریک داخل درب
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • صفحه نمایش لمسی
large-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۶۲NS

0 out of 5
(0)

درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی
آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد

1-1-1.jpg

ساید بای ساید ال جی ۶۲W

0 out of 5
(0)
 • درب DID دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • آبریز و یخ ساز اتوماتیک دارد
REF_P-Next3JTWater-purifying_zoom_01.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT.P86DB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
large03-4.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT73NS

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
کلاس مصرف انرژی A
درب DID دارد
نوع کمپرسور اینورتر خطی

large03-4.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT73W

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره پاکتی
 • کلاس مصرف انرژی A
 • درب DID دارد
large01-1.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT76SS

0 out of 5
(0)

کشوی نگهدارنده‌ی رطوبت دارد
سیستم جریان هوای چند گانه دارد
طبقه تاشو دارد

15-500x445.jpg

ساید بای ساید ال جی NEXT76W

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۷۱۶ لیتر
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد

نمایش یک نتیجه