ظرفشویی ال جی

large05-1.jpg

ظرفشویی ال جی کلاروس۲ KD-C706S

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-کلاروس۲-kd-c706s
 • شست شویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
اطلاعات بیشترمقایسه
large05-5.jpg 2,549,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۱۴W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۱۴w
 • مجهز به سنسور تشخیص میزان کثیفی ظروف
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا
 • سیستم عیب یابی هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
copy-large01.jpg 2,758,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۲۴T

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۲۴t
 • مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم مصرف
 • سیستم عیب یابی هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
medium01-4-1.jpg 2,649,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۲۴W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۲۴w

نوع صفحه نمایش LED
تعداد برنامه اصلی شستشو ۵
تعداد برنامه انتخابی اضافه شستشو ۴
میزان مصرف آب ۱۰ لیتر

افزودن به سبد خریدمقایسه
DC32-1_Large.jpg 2,935,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۳۲T

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۲t
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
DC32W-1_Large.jpg 2,825,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۳۲W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۲w
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
large01-2-1.jpg 3,039,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۳۴T

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۴t
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
medium01-3-1.jpg 2,929,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۳۴W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۴w
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • سیستم عیب یابی هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
DC35-1_Large.jpg 3,305,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۳۵T

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۵t
 • نوع صفحه نمایش LED
 • پنل لمسی دارد
 • مجهز به برنامه بخارشوی دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
medium01-2-1.jpg 3,195,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۳۵W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۵w
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • دارای سبد هوشمند قابل تنظیم Smart Rack
افزودن به سبد خریدمقایسه
medium01-2-1.jpg 3,489,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۴۵T

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۴۵t

لامپ UV دارد
سیستم عیب یابی هوشمند دارد
سبد هوشمند تاشو دارد

افزودن به سبد خریدمقایسه
medium01-2-1.jpg 3,379,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۴۵w
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • مجهز به لامپ UV جخت از بین بردن کامل باکتری ها
افزودن به سبد خریدمقایسه
medium01-1-1.jpg 3,789,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۶۵T

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۶۵t
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
افزودن به سبد خریدمقایسه
Large1-3.jpg 3,679,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۶۵W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۶۵w
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
افزودن به سبد خریدمقایسه
large01-8.jpg 4,350,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۷۵B

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۷۵b
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
افزودن به سبد خریدمقایسه
large01-1-1.jpg 3,995,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۷۵T

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۷۵t
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
large03-6.jpg 3,895,000 تومان

ظرفشویی ال جی ۷۵W

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۷۵w

سیستم عیب یابی هوشمند
موتور اینورتر دایرکت درایو
کم صدا / کم مصرف
شستشوی بخار

افزودن به سبد خریدمقایسه
large01.jpg

ظرفشویی بخار ال جی KD- C707

0 out of 5
(0)
SKU: ظرفشویی-بخار-ال-جی-kd-c707
 • شستشویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
اطلاعات بیشترمقایسه
large05-1.jpg

ظرفشویی ال جی کلاروس۲ KD-C706S

0 out of 5
(0)
 • شست شویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-کلاروس۲-kd-c706s
large05-5.jpg

ظرفشویی ال جی ۱۴W

0 out of 5
(0)
 • مجهز به سنسور تشخیص میزان کثیفی ظروف
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا
 • سیستم عیب یابی هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۱۴w
copy-large01.jpg

ظرفشویی ال جی ۲۴T

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم مصرف
 • سیستم عیب یابی هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۲۴t
medium01-4-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۲۴W

0 out of 5
(0)

نوع صفحه نمایش LED
تعداد برنامه اصلی شستشو ۵
تعداد برنامه انتخابی اضافه شستشو ۴
میزان مصرف آب ۱۰ لیتر

SKU: ظرفشویی-ال-جی-۲۴w
DC32-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۲T

0 out of 5
(0)
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۲t
DC32W-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۲W

0 out of 5
(0)
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۲w
large01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۴T

0 out of 5
(0)
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۴t
medium01-3-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۴W

0 out of 5
(0)
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • سیستم عیب یابی هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۴w
DC35-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۵T

0 out of 5
(0)
 • نوع صفحه نمایش LED
 • پنل لمسی دارد
 • مجهز به برنامه بخارشوی دارد
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۵t
medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۵W

0 out of 5
(0)
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • دارای سبد هوشمند قابل تنظیم Smart Rack
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۳۵w
medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۴۵T

0 out of 5
(0)

لامپ UV دارد
سیستم عیب یابی هوشمند دارد
سبد هوشمند تاشو دارد

SKU: ظرفشویی-ال-جی-۴۵t
medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • مجهز به لامپ UV جخت از بین بردن کامل باکتری ها
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۴۵w
medium01-1-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۶۵T

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۶۵t
Large1-3.jpg

ظرفشویی ال جی ۶۵W

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۶۵w
large01-8.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵B

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۷۵b
large01-1-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵T

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
SKU: ظرفشویی-ال-جی-۷۵t
large03-6.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵W

0 out of 5
(0)

سیستم عیب یابی هوشمند
موتور اینورتر دایرکت درایو
کم صدا / کم مصرف
شستشوی بخار

SKU: ظرفشویی-ال-جی-۷۵w
large01.jpg

ظرفشویی بخار ال جی KD- C707

0 out of 5
(0)
 • شستشویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
SKU: ظرفشویی-بخار-ال-جی-kd-c707
large05-1.jpg

ظرفشویی ال جی کلاروس۲ KD-C706S

0 out of 5
(0)
 • شست شویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
large05-5.jpg

ظرفشویی ال جی ۱۴W

0 out of 5
(0)
 • مجهز به سنسور تشخیص میزان کثیفی ظروف
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا
 • سیستم عیب یابی هوشمند
copy-large01.jpg

ظرفشویی ال جی ۲۴T

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم مصرف
 • سیستم عیب یابی هوشمند
medium01-4-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۲۴W

0 out of 5
(0)

نوع صفحه نمایش LED
تعداد برنامه اصلی شستشو ۵
تعداد برنامه انتخابی اضافه شستشو ۴
میزان مصرف آب ۱۰ لیتر

DC32-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۲T

0 out of 5
(0)
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
DC32W-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۲W

0 out of 5
(0)
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
large01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۴T

0 out of 5
(0)
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
medium01-3-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۴W

0 out of 5
(0)
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • سیستم عیب یابی هوشمند
DC35-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۵T

0 out of 5
(0)
 • نوع صفحه نمایش LED
 • پنل لمسی دارد
 • مجهز به برنامه بخارشوی دارد
medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۵W

0 out of 5
(0)
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • دارای سبد هوشمند قابل تنظیم Smart Rack
medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۴۵T

0 out of 5
(0)

لامپ UV دارد
سیستم عیب یابی هوشمند دارد
سبد هوشمند تاشو دارد

medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • مجهز به لامپ UV جخت از بین بردن کامل باکتری ها
medium01-1-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۶۵T

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
Large1-3.jpg

ظرفشویی ال جی ۶۵W

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
large01-8.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵B

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
large01-1-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵T

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
large03-6.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵W

0 out of 5
(0)

سیستم عیب یابی هوشمند
موتور اینورتر دایرکت درایو
کم صدا / کم مصرف
شستشوی بخار

large01.jpg

ظرفشویی بخار ال جی KD- C707

0 out of 5
(0)
 • شستشویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
large05-1.jpg

ظرفشویی ال جی کلاروس۲ KD-C706S

0 out of 5
(0)
 • شست شویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
large05-5.jpg

ظرفشویی ال جی ۱۴W

0 out of 5
(0)
 • مجهز به سنسور تشخیص میزان کثیفی ظروف
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا
 • سیستم عیب یابی هوشمند
copy-large01.jpg

ظرفشویی ال جی ۲۴T

0 out of 5
(0)
 • مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم مصرف
 • سیستم عیب یابی هوشمند
medium01-4-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۲۴W

0 out of 5
(0)

نوع صفحه نمایش LED
تعداد برنامه اصلی شستشو ۵
تعداد برنامه انتخابی اضافه شستشو ۴
میزان مصرف آب ۱۰ لیتر

DC32-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۲T

0 out of 5
(0)
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
DC32W-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۲W

0 out of 5
(0)
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
large01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۴T

0 out of 5
(0)
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • نمودار مصرف انرژی A
 • سیستم عیب یابی هوشمند
medium01-3-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۴W

0 out of 5
(0)
 • مصرف کم آب
 • دارای جت پمپ اینورتر دایرکت درایو
 • سیستم عیب یابی هوشمند
DC35-1_Large.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۵T

0 out of 5
(0)
 • نوع صفحه نمایش LED
 • پنل لمسی دارد
 • مجهز به برنامه بخارشوی دارد
medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۳۵W

0 out of 5
(0)
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • دارای سبد هوشمند قابل تنظیم Smart Rack
medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۴۵T

0 out of 5
(0)

لامپ UV دارد
سیستم عیب یابی هوشمند دارد
سبد هوشمند تاشو دارد

medium01-2-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۴۵W

0 out of 5
(0)
 • مجهر یه بخارشوی ™TrueSteam
 • کم صدا با مصرف انرژی A
 • مجهز به لامپ UV جخت از بین بردن کامل باکتری ها
medium01-1-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۶۵T

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
Large1-3.jpg

ظرفشویی ال جی ۶۵W

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • نمودار مصرف انرژی A
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
large01-8.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵B

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
large01-1-1.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵T

0 out of 5
(0)
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند
large03-6.jpg

ظرفشویی ال جی ۷۵W

0 out of 5
(0)

سیستم عیب یابی هوشمند
موتور اینورتر دایرکت درایو
کم صدا / کم مصرف
شستشوی بخار

large01.jpg

ظرفشویی بخار ال جی KD- C707

0 out of 5
(0)
 • شستشویی قدرتمند بدون نیاز به شستشوی اولیه
 • سیستم عیب یابی هوشمند
 • موتور اینورتر دایرکت درایو
 • کم صدا / کم مصرف
 • شستشوی بخار
 • سبد هوشمند

نمایش یک نتیجه