یخچال و فریزر ال جی

Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg 3,332,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 214PT

0 out of 5
(0)
SKU: ۲۱۴ptیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg 3,168,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 214PW

0 out of 5
(0)
SKU: ۲۱۴pwیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
BF32TS_Desk1.jpg 3,313,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 32TS

0 out of 5
(0)
SKU: ۳۲tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
افزودن به سبد خریدمقایسه
lg-BF32W-Desktop01.jpg 3,141,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 32W

0 out of 5
(0)
SKU: ۳۲wیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
افزودن به سبد خریدمقایسه
Large1-1.jpg 3,077,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 33WB

0 out of 5
(0)
SKU: ۳۳wbیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
افزودن به سبد خریدمقایسه
Large1-2.jpg 3,373,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 34TS

0 out of 5
(0)
SKU: ۳۴tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • گنجایش خالص ۴۵۷ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
افزودن به سبد خریدمقایسه
Large1-2.jpg 3,218,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 34WB

0 out of 5
(0)
SKU: ۳۴wbیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
BF32TS_Desk1.jpg 3,499,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 42TS

0 out of 5
(0)
SKU: ۴۲tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
افزودن به سبد خریدمقایسه
Ref-Desktop01.jpg 3,326,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 42W

0 out of 5
(0)
SKU: ۴۲wیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
افزودن به سبد خریدمقایسه
lg-TF56TS-Desktop01-1.jpg 4,339,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 56TS

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۵۶ts
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
Large1.jpg 4,180,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 56WB

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۵۶wb
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-350-1.jpg 4,723,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 57TS

0 out of 5
(0)
SKU: ۵۷tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
اطلاعات بیشترمقایسه
Large1-2.jpg 4,564,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 57WB

0 out of 5
(0)
SKU: ۵۷wbیخچال-و-فریزر-ال-جی
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
افزودن به سبد خریدمقایسه
lg-TF66TS-Desktop01-1.jpg 4,639,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 66TS

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۶۶ts
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع دستگیره میله‌ای
 • نوع فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
افزودن به سبد خریدمقایسه
Large-1-6.jpg 3,939,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی ۷۵TS

0 out of 5
(0)
SKU: N/A

نوع دستگیره پاکتی
گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
کلاس مصرف انرژی A

افزودن به سبد خریدمقایسه
M1-1.jpg 3,780,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 75W

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۷۵w
 • یخچال نوع دستگیره پاکتی
 • گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
افزودن به سبد خریدمقایسه
M1.jpg 4,247,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی 76W

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۷۶w
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
 • فیلتر بهداشتی – Hygiene Fresh دارد
افزودن به سبد خریدمقایسه
RF15W-Medium01.jpg 910,000 تومان

یخچال و فریزر ال جی RF15 5.55ft

0 out of 5
(0)
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-rf15-5-55ft
 • ظرفیت خالص ۹۰ لیتر
 • رنگ سفید
افزودن به سبد خریدمقایسه
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg

یخچال و فریزر ال جی 214PT

0 out of 5
(0)
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
SKU: ۲۱۴ptیخچال-و-فریزر-ال-جی
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg

یخچال و فریزر ال جی 214PW

0 out of 5
(0)
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
SKU: ۲۱۴pwیخچال-و-فریزر-ال-جی
BF32TS_Desk1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 32TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
SKU: ۳۲tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
lg-BF32W-Desktop01.jpg

یخچال و فریزر ال جی 32W

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
SKU: ۳۲wیخچال-و-فریزر-ال-جی
Large1-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 33WB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
SKU: ۳۳wbیخچال-و-فریزر-ال-جی
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 34TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۴۵۷ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
SKU: ۳۴tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 34WB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
SKU: ۳۴wbیخچال-و-فریزر-ال-جی
BF32TS_Desk1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 42TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
SKU: ۴۲tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
Ref-Desktop01.jpg

یخچال و فریزر ال جی 42W

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
SKU: ۴۲wیخچال-و-فریزر-ال-جی
lg-TF56TS-Desktop01-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 56TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۵۶ts
Large1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 56WB

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۵۶wb
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-350-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 57TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
SKU: ۵۷tsیخچال-و-فریزر-ال-جی
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

4,723,000 تومان اطلاعات بیشترمقایسه
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 57WB

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
SKU: ۵۷wbیخچال-و-فریزر-ال-جی
lg-TF66TS-Desktop01-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 66TS

0 out of 5
(0)
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع دستگیره میله‌ای
 • نوع فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۶۶ts
Large-1-6.jpg

یخچال و فریزر ال جی ۷۵TS

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
کلاس مصرف انرژی A

SKU: N/A
M1-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 75W

0 out of 5
(0)
 • یخچال نوع دستگیره پاکتی
 • گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۷۵w
M1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 76W

0 out of 5
(0)
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
 • فیلتر بهداشتی – Hygiene Fresh دارد
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-۷۶w
RF15W-Medium01.jpg

یخچال و فریزر ال جی RF15 5.55ft

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۹۰ لیتر
 • رنگ سفید
SKU: یخچال-و-فریزر-ال-جی-rf15-5-55ft
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg

یخچال و فریزر ال جی 214PT

0 out of 5
(0)
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg

یخچال و فریزر ال جی 214PW

0 out of 5
(0)
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
BF32TS_Desk1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 32TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
lg-BF32W-Desktop01.jpg

یخچال و فریزر ال جی 32W

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Large1-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 33WB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 34TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۴۵۷ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 34WB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
BF32TS_Desk1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 42TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Ref-Desktop01.jpg

یخچال و فریزر ال جی 42W

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
lg-TF56TS-Desktop01-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 56TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
Large1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 56WB

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-350-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 57TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
Availability:

در انبار موجود نمی باشد

4,723,000 تومان اطلاعات بیشترمقایسه
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 57WB

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
lg-TF66TS-Desktop01-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 66TS

0 out of 5
(0)
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع دستگیره میله‌ای
 • نوع فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
Large-1-6.jpg

یخچال و فریزر ال جی ۷۵TS

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
کلاس مصرف انرژی A

M1-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 75W

0 out of 5
(0)
 • یخچال نوع دستگیره پاکتی
 • گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
M1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 76W

0 out of 5
(0)
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
 • فیلتر بهداشتی – Hygiene Fresh دارد
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg

یخچال و فریزر ال جی 214PT

0 out of 5
(0)
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-260.jpg

یخچال و فریزر ال جی 214PW

0 out of 5
(0)
 • دستگیره مخفی دارد
 • کمپرسور اینورتر خطی کم مصرف دارد
 • اخطار باز ماندن درب دارد
 • سیستم عیب یابی هوشمند دارد
BF32TS_Desk1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 32TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
lg-BF32W-Desktop01.jpg

یخچال و فریزر ال جی 32W

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Large1-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 33WB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • سیستم آبریز دارد
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 34TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۴۵۷ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 34WB

0 out of 5
(0)
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
BF32TS_Desk1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 42TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت کل ۳۴۷ لیتر
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
Ref-Desktop01.jpg

یخچال و فریزر ال جی 42W

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۳۱۴ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
lg-TF56TS-Desktop01-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 56TS

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
Large1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 56WB

0 out of 5
(0)
 • ظرفیت خالص ۵۱۱ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
Refrigerator-Thumbnail-Image-Large-350-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 57TS

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
Large1-2.jpg

یخچال و فریزر ال جی 57WB

0 out of 5
(0)
 • گنجایش خالص ۵۶۸ لیتر
 • نوع دستگیره میله ای
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر هوشمند
lg-TF66TS-Desktop01-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 66TS

0 out of 5
(0)
 • کلاس مصرف انرژی A
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • نوع دستگیره میله‌ای
 • نوع فیلتر بهداشتی Hygiene Fresh
Large-1-6.jpg

یخچال و فریزر ال جی ۷۵TS

0 out of 5
(0)

نوع دستگیره پاکتی
گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
کلاس مصرف انرژی A

M1-1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 75W

0 out of 5
(0)
 • یخچال نوع دستگیره پاکتی
 • گنجایش خالص ۳۹۳ لیتر
 • کلاس مصرف انرژی A
M1.jpg

یخچال و فریزر ال جی 76W

0 out of 5
(0)
 • نوع کمپرسور اینورتر خطی
 • سیستم آبریز دارد
 • فیلتر بهداشتی – Hygiene Fresh دارد

نمایش یک نتیجه